Maand: februari 2009

Politieke wijsheid

“Politici zijn op aarde om het volk gelukkig te maken en daardoor in de regering te komen”. Gelovigen zullen dit onmiddellijk herkennen want dit staat mutatis mutandis in hun wijze geschriften als de meest fundamentele wet. De vraag immers “Waartoe zijt gij op aarde“? kan simpel beantwoord worden met “Gij zijt op aarde om God […]

Blond met hond

Een hele hoop gedoe is er momenteel over een leuke meestal persoonlijke toestand die geloven wordt genoemd. Velen buitelen nu vrolijk over elkaar heen. Als de ene groep haar gelijk wil halen wordt er door de andere groep begrijpend gelachen om zoveel onzin. Iedereen heeft natuurlijk het volste recht om de wereld en omstreken door […]

Wegwijzers

Het ene moment heb je namen van straten, pleinen en bruggen en even later zijn ze weer anders genoemd. Heel erg verwarrend allemaal, vooral voor de toeristen. En daar moeten ze het in Amsterdam toch echt van hebben. Niet voor niks hebben ze de wereldberoemde Wallen nieuw leven uitgeblazen maar ook is er een exacte […]

Oom agent

Ouders hebben al decennia lang geen tijd meer om de kleintjes op te voeden. Druk, druk, druk, druk. Als er niet op de knop van de wasmachine gedrukt moet worden is het wel de knop van die tijdverslindende televisie. De kleintjes krijgt je niet van hun spelletjescomputer vandaan gesleurd, zonder een compleet familieconflict te ontketenen. […]

Geen einde kredietcrisis

Onze heersers hebben vanmorgen het genereuze aanbod van de Apenheul (zie ook Einde kredietcrisis ) om de kredietcrisis op te lossen afgewezen. Kennelijk is er een hevige strijd gevoerd over de wijze van het bekend maken van dit besluit tussen de tegen- en tegenstanders van deze, eerst met gejuich begroette oplossing. Maar het besluit is […]

Einde Crisis in zicht?

” We moeten dankbaar gebruik maken van alle oplossingen die ons worden aangereikt. We zullen elk idee serieus bekijken. We mogen geen enkele aangedragen oplossing uitsluiten. Niets is ons te dol”. Zo ongeveer luidde de kreet om hulp van het kabinet in deze turbulente tijden. Nou, de oplossing is er. Het eind van de tunnel […]

Geheim tasjeskamp?

Geen Stijl, wereldkampioen in tendentieuze, ongefundeerde en vooral nodeloos kwetsende berichtgeving, zet ons op het spoor van een geheim trainingskamp in de Reeuwijkse Plassen. Zoals gewoonlijk wordt er weer een link gelegd naar tasjesliefhebbers die de omgang met tasjes in dit trainingskamp zouden kunnen leren. Alsof er voor een beetje tasjesliefhebber wat te leren valt. […]

Kijk de koe in de kont

Stel je voor dat een gezin de broekriem moet aanhalen. Bijvoorbeeld omdat ze hun spaarcentjes die bij een roofbank waren geparkeerd kwijt zijn geraakt. En tot overmaat van ramp is ook de ruime overwerk- en onkostenvergoeding van pa door zijn werkgever afgeschaft. En stel dat de heer des huizes maatregelen neemt zoals onze huidige heersers. […]

Sorry voor beginners

Bos wil dat bankiers spijt betuigen. Dit zegt hij in Het Financieele Dagblad. “In Japan heeft het in de crisis van de jaren negentig lang geduurd voordat de bankiers spijt betuigden en dat heeft het herstel geen goed gedaan”. Bos wijst naar de hoorzittingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk waarbij bankiers kritisch aan de […]

Het Kredietcrisis Complot

Op het internet circuleren al heel lang geruchten als zou de huidige kredietcrisis een van de tussenstappen zijn in de plannen van samenwerkende internationale overheden om hun afbrokkelende macht weer te herstellen. Hierdoor zou de schreeuw om hulp van hun bevolkingen luidkeels het opruiende geklaag van een enkele vrije geest om vrijheid voor wat dan […]

Melk de witte sloper?

melk de witte

Met de zoektermen “gevaren van melk” tref je bij Google een hele berg informatie hierover aan. Een kleine selectie: De hedendaagse zuivel is over het algemeen van zeer slechte kwaliteit. De oorzaak is te vinden in de bio-industrie, het gebruik van antibiotica en groeihormonen voor runderen (onder meer BGH). Maar ook pasteurisatie en andere sterilisatiemethoden, […]