Geen categorieJankverhalen

Abt neemt maatregelen tegen Zeilmeisjespandemie

Abt Klink heeft vanmorgen, zoals verwacht, samen met Abdis ter Horst en een geheime admiraal van de Marine Inlichtingen Dienst, een speciale eenheid van ruim 48.912 politiemensen, mariniers, commando’s, geheime dienst agenten, internetforumreaguurders, geitenruimers, gluurders, kinderleedadministrateurs en IT-specialisten geinstalleerd die worden ingezet bij de opsporing en inbewaringneming van slachtoffers van de gevreesde Zeilmeisjespandemie.

Volgens een woordvoerder zullen er, in samenwerking met de organisaties die zich bezig houden met het hinderen van kinderen, undercoveragenten worden ingezet bij alle jachthavens en zeilclubs. Maar ook in de accommodaties van hockeyclubs en tennisverenigingen, zuipketen van voetbalverenigingen, hangplekken van hangplekjongeren alsmede in fietsenhokken van scholen en gemeentehuizen, die een broeinest kunnen vormen voor de oorzaak van vreemde dingen waaronder de pandemie.

Dit gebeurt met ingang van morgen om reeds in een pril stadium eventuele risicogroepen snel te kunnen opsporen en preventief te isoleren van de rest. Het publiek wordt verzocht om elke verdachte beweging van vrouwen en meisjes met stralende ogen, via de bekende kliklijnen bij de politie te melden. Grootouders die met Sinterklaas boekjes over zeilen aan hun kleinkinderen hebben gegeven dienen zich in hun woonplaats bij een geopende politiepost te melden.

De andere Abt, die adviseur is van een organisatie die zich bezig houdt met pandemieopwekking heeft al toegezegd dat er binnen 48 uur een vaccin beschikbaar komt. De slachtoffers kunnen alleen geholpen worden, aldus de andere Abt, als ze samen met hun hele omgeving elke dag een spuitje krijgen. Na ongeveer 4 jaar moet de drang tot zeilen dan verweekt zijn. De ene Abt, die van die andere spuitjes dus hij weet wat hij doet, heeft inmiddels voor de zekerheid 34 miljoen spuitjes besteld. Dat moet volgens een woordvoerder voldoende zijn om de bron van de uitbraak, de meisjes van 13 en 14 jaar, te kunnen bedwingen.

De Zeilmeisjespandemie heeft in korte tijd al ontelbare slachtoffers geeist. Zo is er nooit meer iets gehoord van het zeilmeisje, dat helemaal niet wilde zeilen maar toch in de krant stond. Van een ander slachtoffertje van de pandemie, dat wel zou willen zeilen en dus ook in de krant stond horen we gelukkig dan wel weer slechter nieuws. De slachtoffers kunnen soms helemaal de weg kwijt zijn zodat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan voor de scheepvaart.

Er zijn al duizenden gevallen bekend waarbij zeilmeisjes hysterisch grote zeeschepen aanvielen door hun zeilbootje als botsboot te gebruiken. Alle zeevarende naties zijn dan ook onmiddellijk gewaarschuwd voor de dreiging van aanvallen door slachtoffers van de Zeilmeisjespandemie. De kans dat schepen door de verdoolde meisjes worden aangevallen is vele malen groter dan nu de kans is om rond Somalie een piraat tegen te komen. De Nederlandse Marine, die veel ervaring heeft met het oppakken van zeeschuimers, gaat 17 onderzeeboten inzetten om de vaarroutes van koopvaardijschepen tegen Zeilmeisjes te beschermen. Na een eventuele arrestatie zullen deze gevaarlijke zeeschuimsters natuurlijk wel weer binnen 14 dagen, geheel conform het internationale zeerecht, worden vrijgelaten.

De arme slachtoffertjes vertonen allemaal dezelfde symptomen. Ze lijden aan een ongebreidelde en dus onverklaarbare zucht naar vrijheid en dingen zelf doen, ze hebben een grote behoefte aan water en wind, ze denken dat ze zelf kunnen denken en ze zitten de hele dag platte knopen te leggen en hun positie te bepalen met een sextant. Dit duidt er op dat ze met zichzelf in de knoop zitten en hun plaats in de maatschappij niet weten te vinden.

Maar voorzichtigheid bij het stellen van een diagnose is geboden omdat het ook kan duiden op een andere ontwikkeling, een zeer gewenste vorm van zekerheid over de plaats van de vrouw in de maatschappij, die de meiden gelukkig in handen van loverboys kan drijven en dus niet dat vreselijke zeegat uit. Maar daar is geen vaccinatie voor en wordt dus opgelost met bordspelletjes. Mocht de vaccinatie niet het gewenste resultaat opleveren, aldus een andere Abdis die van de geiten is, dan zullen de geinfecteerden zoals gebruikelijk humaan en terughoudend geruimd worden.