Normen en Waarden

Alle ballen op Slome Japie

Wat doe je als je sommige groepen deelnemers aan een demonstratie allemaal voor lul wil zetten? Of het gewenste vijandbeeld iets duidelijker wil etaleren? Dan ga je op zoek naar mensen die zich nauwelijks kunnen verdedigen. Die de afwijking missen om urenlang al lulhoerend aan het woord te zijn, lege woorden aan elkaar breiend waar geen zinnig mens nog een touw aan vast kan knopen.

Juist je zoekt er een paar uit die geen mediatraining hebben gehad en dus niet zo goed weten hoe ze op domme vragen nog dommere antwoorden moeten geven. En die mensen fileer je dan eens even omdat het jou en je vriendjes zo mooi uitkomt. De gevonden vijand staat dan mooi te kijk op het schavot en ziet er bruikbaar angstig en dus schuldig uit. Alle rotte tomaten op Slome Japie!

Het is een bekend verschijnsel om een gemeenschappelijke vijand te benoemen zodat de saamhorigheid in de eigen groep tijdelijk wat versterkt wordt. Op de kleuterscholen, in bedrijven en zelfs in de volksmennerij is dit een favoriete actie. We hebben maar ’two minutes of hate’ nodig zoals een lezer van Zaplog in zijn reactie schreef.

Die 2 minuten van haat zijn voldoende om een flinke massa op de been te brengen die de actie steunen om achter de boeven in Afghanistan en Irak aan te gaan jagen. Daar zijn de Amerikanen en hun vazallen erg goed in.

De alombekende en gevreesde Slome Japie, die alle aanslagen ter wereld, groot en klein, namens zichzelf in zijn slippers geschoven krijgt, werd dus ook benoemd tot de uitvinder van de onderbroekenbom waar we een heleboel enthousiaste blotekontenkijkers aan over zullen houden.

De brave man is vrijwel zeker al zeven jaar morsdood maar daar gaat het niet om, het gaat om het beeld. En we hebben een Slome Japie nodig omdat we zonder hem geen zekerheid hebben. Dan zou er geen vijandsbeeld zijn om te haten en oorlog tegen te voeren. Dan zouden de daders zelfs je buurman kunnen zijn of je eigen overheid. Daar moet je toch niet aan denken!