Asbestleed

Asbestcontrole komt er aan

Ze kijken bewogen en schrijven alles op

De Nijmeegse woningcorporaties die hun hele woningbestand nog niet hebben gecontroleerd op de aanwezigheid van kankerverwekkend asbest gaan nu eindelijk energiek van start. Binnen nu en een half jaar gaan ze beginnen met een soort 10% asbestcontrole.

Als we het goed begrepen hebben wordt er dan om de 10 woningen even met zo’n luchthapper gesnuffeld en als dan de waarde aan asbest hoger is dan de toegestane norm gaan ze iets doen. Maar wat?

In een telefoongesprek vroeg ik aan de heer W. van Standvast om even een en ander in een mailtje te verduidelijken. Nooit meer iets van gehoord.

Maar misschien zijn ze gewend om pas te reageren als ik maar weer eens, zoals in ons geluidshinderdispuut, na een week of 8 een herinnering stuur. Wachten op de piep dus. Soms zijn het net overheden.