Asbestleed

Asbestleed: Kanker laten krijgen lijkt goedkoper dan opruimen

Gedurende ruim 70 jaar, of misschien wel langer, werd de hele westerse wereld volgegooid met asbest. Omdat ze daar problemen begonnen te zien werd de afzet naar Zuid-Amerika verlegd. Daar werd men ook bang van het spul en dus is nu het Midden-Oosten de sjaak. Het gaat gewoon door.

Hangmatpolitici
Ruim voor de 2e Wereldoorlog was het al duidelijk dat asbest kanker veroorzaakte. Er kwamen rechtszaken in de USA, politici en hun partijen wapperden wereldwijd met hun vingertjes en vervolgens gebeurde er geen fluit. Het heeft tot 1993 geduurd alvorens het gebruik van het spul verboden werd. De EU werd pas in 2005 met moeite en veel uitzonderingen wakker.

Beschermelingen
In de lobbyjaren, voorafgaand aan het verbod in 1993, stonden er ook nog andere stoffen op de lijst die rijp waren om af te schieten. Alleen asbest was het haasje en pur, kit, lijm. glaswol, steenwol en nog zo wat van dat soort spul, dat ook op de afschotlijst stond, werd voorlopig vrijgesteld en zou na evaluatie opnieuw worden beoordeeld. We zijn nu 20 jaar verder en er is nog steeds niets geevalueerd. Met dank aan de belanghebbenden.

Als je er maar niet op knaagt
Er wordt al decennialang vergaderd over procedures, certificeringen, inventarisaties. Woningcorporaties beloven elk jaar weer juichend dat ze de asbest in hun woningsbestand gaan aanpakken en Gemeentes applaudiseren daarvoor. Behoudens als er eens een bedrijfsgebouw de fik in gaat of er een argwanende huurder zijn woningcorporatie gaat lastigvallen wordt er na veel gedoe eens wat opgeruimd. Vreemd is wel dat er vaak pas wat wordt gevonden als er een second opinion onderzoek door de bewoners wordt gestart. Voor de rest is het pappen en nathouden geblazen. Met de voortvarendheid waarmee we onze rotzooi opruimen zijn we nog wel een eeuw bezig.

Geef ons de rekening maar
Maar ja, de belanghebbenden knijpen hem natuurlijk geweldig want de belangen zijn te groot. De kosten van het opruimen van asbest uit onze woonomgeving en milieu zou alleen in ons land al in de honderden miljarden lopen.  Geld dat opgehoest moet worden door de belastingbetaler omdat de veroorzakers van al dit leed, de corporatisten, al failliet zijn gegaan, een andere naam of eigenaar hebben gekregen of gewoon op het kerkhof liggen. Ja, er is er eentje een paar maanden geleden in Italië veroordeeld tot 16 jaar als ik het goed heb. Dat is dus ongeveer 2 seconden brommen per dode.

Voor Volk en Vaderland
Dus mensen de kanker laten krijgen is niet zo heel erg duur. Zeker niet als je bijvoorbeeld als overheid maar 1000 gulden hoeft te betalen aan die paar nog levende weduwen van de mensen die bij de Koninklijke Marine hebben gediend.  Aan onder andere de oorlogsvrijwilligers die in Indië op de mijnenvegers en andere schepen hun leven hebben gewaagd. Op schepen die vol zaten met asbest van de ergste soort. Voor die vergoeding moest de Vereniging van OLV Marine dan wel weer 20 jaar of langer tegen Defensie procederen. Gelukkig waren de meesten na een jaar of 15 of 20 aan de zuurstofslang, de chemo of de bestraling alsnog gesneuveld voor Volk en Vaderland.