Geschiedenis

Blaffende honden en een verse karavaan

Denk nu maar niet dat er ook maar iets van de eenmaal ingezetten actie onderbroken wordt. Of zoals de inmiddels schaars geworden zelfdenkende mens denkt; helemaal teruggedraaid. De windmolens komen er al moeten alle onderste stenen van Rutte boven komen drijven.

Hobbykaravaan
Miljarden mensen weten het niet maar voelen wel wat met hun klompen; windmolens zijn gaten in de lucht waar je de buit van geroofd belastinggeld (ja, ik weet het) in gooit om het onderweg nog even met je vriendjes af te romen. Niks bijzonders, paarden zijn gaten in de wei en boten gaten in het water waar je de poen in kiepert, dat weet iedereen van zijn hobby. Maar dit gebeurt met alle poen die door de overheid de lucht, het water de rails of een zandbak in wordt gepleurd. Je zou dus kunnen zeggen dat het om een hobby gaat. Die wel iets moet opbrengen want zonder de mogelijkheid tot Afromerij gebeurt er niks en wordt er ook nergens geld voor vrij gemaakt. Ondanks de honderden commissies die elk jaar worden opgetuigd, de stukken in de krant, de razzia’s van de FBI en de urenlange verhoren op de buis verandert er geen bal. Ja, de bonussen worden hoger vanwege het risico.

Alle wegen leiden naar Romen
Dat afromen gebeurt in samenwerking tussen oude vrienden van weleer. De ene vriend zit diep in de overheid en de andere in het bedrijfsleven of iets wat geen overheid mag worden genoemd maar toch door deze volledig wordt gefinancierd. We denken dan aan banken en grote kolossen van vennootschappen die geen naam mogen hebben en leuke dingen voor de mensen zoals Grienpies of een Wilde Beesten Fonds. Ook voetbalwedstrijdverkopers kun je daar bovenop gooien en lui van inzamelingsakties en die over de groene natuur gaan.

Karavanenbroederij
Dus ik vind het helemaal niet gek dat er jaren geleden toen de aarde nog niet opwarmde door de menselijke walm er door overwegende groene mannetjes en vrouwtjes van die stichtingen en vennootschappen die hun naam niet mochten hebben werden opgericht met het oogmerk om windjoekels te gaan plaatsen, de omgeving te verplichten om daarvan de stroom af te nemen en daardoor de zakken van het vriendenclubje te vullen. De andere vriendjes zorgden voor de flankerende acties, de financiering en de wetgeving. En dat geheel dan Europa- en Yankenwijd. En nu zijn er goedgelovige mensen die denken dat het anders gaat worden omdat ze met logische, wetenschappelijk onderbouwde en het echt eerlijke verhaal komen. Vergeet het maar, je kunt je als hond de tiefus blaffen maar uw karavaan trekt lekker verder. En als de ene karavaan voorbij is komt er weer een andere.