GezondheidJankverhalen

Brief van Mark Twain aan BigPharma

De bijna bekendste blogger ter wereld met de nickname @MarkTwain  was zo’n honderd jaar geleden al druk in de weer tegen de Spuit en Slik Industrie van die tijd. Er werd heel leuk spul verkocht waardoor blinden weer konden zien en kreupelen weer huppelen.

Meestal werden de wondergenezers met pek en veren het dorp uitgegooid of aan een eenzame boom opgehangen. Maar @MarkTwain was daar niet van, hij reaguurde ze gewoon kapot.

In november 1905 stuurde een woedende Mark Twain onderstaand reageersel aan J.H. Todd, een verkoper van een gepatenteerd en dus wonderbaarlijk goed geneesmiddel, een soort Abt zeg maar, die net geprobeerd had om het medicijn aan de auteur te verkopen middels een brief met bijpassende reclamefolder. Direct mail was toen al een groeimarkt.

Volgens de productbeschrijving die Mark Twain aldus ontving (P1, P2, P3, P4) kon het ‘medicijn’ in kwestie – Het Elixir of Life – vele kwalen genezen zoals meningitis (waaraan Twain’s dochter in 1896 was gestorven) en difterie (waar zijn 19 maanden oude zoon aan stierf) en nog een paar honderd andere ongemakken. Twain, die zelf in die tijd met een slechte gezondheid klungelde en zeer recent weduwnaar was geworden door het overlijden van zijn vrouw wegens hartfalen, werd woedend van dat directe gemail en dicteerde de volgende brief aan zijn secretaresse, die hij vervolgens ondertekende. De brief dus, niet zijn secretaresse.

Nov. 20. 1905
J. H. Todd
1212 Webster St.
San Francisco, Cal.

Dear Sir,
Your letter is an insoluble puzzle to me. The handwriting is good and exhibits considerable character, and there are even traces of intelligence in what you say, yet the letter and the accompanying advertisements profess to be the work of the same hand. The person who wrote the advertisements is without doubt the most ignorant person now alive on the planet; also without doubt he is an idiot, an idiot of the 33rd degree, and scion of an ancestral procession of idiots stretching back to the Missing Link.

It puzzles me to make out how the same hand could have constructed your letter and your advertisements. Puzzles fret me, puzzles annoy me, puzzles exasperate me; and always, for a moment, they arouse in me an unkind state of mind toward the person who has puzzled me. A few moments from now my resentment will have faded and passed and I shall probably even be praying for you; but while there is yet time I hasten to wish that you may take a dose of your own poison by mistake, and enter swiftly into the damnation which you and all other patent medicine assassins have so remorselessly earned and do so richly deserve.

Adieu, adieu, adieu!
Mark Twain

De nederlandse vertaling, die mogelijk beter kan:

Geachte heer,
Uw brief is een onoplosbaar raadsel voor mij. Het handschrift is goed en vertoont veel karakter, en er zijn zelfs sporen van intelligentie in wat u zegt, maar de brief en de bijbehorende advertenties lijken het werk te zijn van dezelfde hand. De persoon die de advertenties schreef is zonder twijfel de meest onwetende nu levende persoon op deze planeet, waarbij hij ook zonder twijfel een idioot is, een idioot van de 33e graad, en telg van een eeuwenoude processie van idioten die zich uitstrekt naar de Missing Link.

Het verbaast me hoe dezelfde hand uw brief en uw advertenties kan hebben gemaakt. Dit soort puzzels ergeren mij, en altijd, voor een moment, wekken ze bij mij een onvriendelijk gemoedstoestand op naar de persoon die mij voor dit raadsel plaatst. Over een paar ogenblikken zal ik mijn wrok hebben verschoten en hebben doorgegeven en ik zal waarschijnlijk nog voor je bidden, maar zolang er nog tijd is haast ik me om te wensen dat u een dosis van uw eigen gif per ongeluk zult innemen, en derhalve snel naar de verdoemenis zult gaan, die u en alle andere gepatenteerde geneeskundige moordenaars zo meedogenloos hebben verdiend en niet zo rijkelijk toegemeten krijgen.

Adieu, adieu, adieu!
Mark Twain

De originele geschriften zijn zeer interessant en kunnen als voorbeeld dienen hoe we in het vervolg kunnen reaguren. Weer eens wat anders dan ‘ga eens deaud’.

Kijk bij BerryHillSturgeon voor de originele documenten en teksten.