Categorie: Politiek

Jeroen vouwt sla

Informatie die tot ons komt wil nog wel eens onnauwkeurig worden. Naar gelang er meer tijd verstrijkt en het aantal doorbrievers groter wordt kun je vreemde resultaten verwachten. Postfluisteraar Een mooi voorbeeld is een spelletje wat we op de lagere school al eens deden. Iemand fluisterde een boodschap in het oor van de eerste leerling […]

Zolang je niet in eieren boort of zaagt zijn ze ongevaarlijk

Onze overheid heeft vuistregeltjes voor het omgaan met levensgevaarlijke stoffen. Zoals met asbest of eieren. Waarschuwingslint Als er bijvoorbeeld ergens asbest of eieren worden aangetroffen wordt er onmiddellijk een geel waarschuwingslint omheen gespannen. Vervolgens worden er steeksproefgewijs steekproeven in de buurt genomen en er wordt een persbericht uitgezonden. Daar staat dan altijd in dat, als […]

Speeltjes voor oorlog en liefde

Vreemd dat de populaire speeltjes van mannen en vrouwen veel gelijkenis vertonen. Zo hebben de liefdesspeeltjes van de dames vaak dezelfde vorm als de oorlogsspeeltjes van de mannen. In beide gevallen is de vorm afgeleid van het mannelijke geslachtsdeel, de falluslook. Waren er in het duistere verleden al denktanks? Mannen en vrouwen die nadachten over […]