Geen categorieJankverhalen

Danktenk


Het aanbod aan onze heerschers om onze huid te redden is jammer genoeg verworpen.
Dat was natuurlijk te verwachten want waarom, zo overwogen onze heerschers, zou een aap het beter kunnen dan wij. Nou, dat is natuurlijk vrij duidelijk en soms zichtbaar. Het verschil zit ‘m in de schoentjes van Chanel en het zonder last of ruggespraak handelen van de aap.

Maar een punt hebben ze hier, hoewel ik dat niet graag toegeef, heel misschien wel een heel klein beetje. In den beginne zal de aap ferm aan het redden en handelen slaan, zonder onderscheids des persoons of groep. Deze periode zal mogelijk heel kort zijn want de aap is net als de huidige heerschers zeer slim. De periode van individuele frisheid eindigt op het moment, dat de aap, zoals de heerschers van vandaag al eeuwenlang weten, er achter komt dat er een boeiende en lukratieve relatie is tussen “braaf zijn” en “koekje krijgen”.

Maar achter de inmiddels steeds donker wordende wolken gloort opnieuw hulp. En dit keer uit onverdachte hoek. De Stichting Exodus, die opkomt voor de belangen van gedetineerden en vooral van ex-gedetineerden heeft hulp in deze barre tijden aangeboden. En mochten de kosten van de aapoplossing een struikelblok hebben gevormd voor het invoeren daarvan, dan is dit bij de hulp die door de Stichting Exodus wordt geboden, helemaal geen thema. Een beetje gedetineerde rekent maar € 1,40 per uur en dat is beduidend minder dan de kosten van apen of heerschers. En het resultaat zou op zijn minst hetzelfde kunnen zijn maar waarschijnlijk beter.

Bijkomend voordeel is dat gedetineerden echte ervaringsdeskundigen zijn en een goede opleiding terzake hebben gehad. Heel erg bruikbaar in de politiek met haar slangenkuilen en venijn-in-de-staart-schorpioenen.
Vaak wordt de succesvolle loopbaan van gedetineerden afgewisseld met langere periodes van contemplatie zodat het geleerde tijd heeft om te bezinken en tot bruikbare wijsheid kan dienen.

Natuurlijk komen er onder de huidige heerschers ook deskundigen voor, maar er is geen nog geen enkele ervaringsdeskundige en daar gaat het tenslotte om. En tenslotte maken de huidige heerschers al vaak gebruik van de wijze lessen van hun collegea en dat zou dan flink uitgebreid kunnen worden.

Om te voorkomen dat er zoals gebruikelijk weer een afhankelijke danktenk gaat ontstaan mogen de deelnemers niets, maar dan ook echt niets, uit of zijdens hun activiteiten verwerven, verkrijgen of behouden, en dit alles in of omstreeks de ruimste zin. Een speciaal op te richten Taskforce Jaloerse Absoluut Niet Betrokkenen TAJANIB zou hier een controlerende taak krijgen met zeer ruime en zelfs grensoverschrijdende bevoegdheden. Volgens nog ongecontroleerde bronnen zou er echter een uitzondering gemaakt worden voor controles in de bekende belastingparadijzen omdat er dan rechtsongelijkheid zou ontstaan. Want waarom wel de heerschers daar gaan controleren en niet de 98% van de rest van de populatie, die daar ook een bankrekening hebben.

Zoals altijd wordt het plan door alle mogelijke groeperingen van harte toegejuigd. Een besluit hieromtrent echter wordt zoals altijd in of om november verwacht te worden genomen.