Asbestleed

De asbestopruimbeloftecyclus

Meestal als er een asbestschandaal in het nieuws komt of tegen de tijd dat er verkiezingen aan zitten te komen hoor je ze weer.

Bijna vergeten dus gauw nog wat over asbest beloven
Politici hoor je alleen maar als er zieltjes te winnen zijn of als ze vinden dat er langer dan 3 minuten geen microfoon onder hun neus is gehouden. Niet dat ze dan wat zinnigs zeggen, maar het kwaakt ook, net als een kikker. Maar op het gebied van het asbestvrij maken van ons leefmilieu hoor je ze nauwelijks. Ze zijn oorverdovend stil. Zijn ze zo stil omdat ze op de tenen lopen en niemand wakker willen maken? Kan het zijn dat de pleuris uitbreekt als het donzen vezeltjesdeken van het doodgezwegen asbestprobleem eens flink wordt opgeschud?

Verstrengelingskaas
En dat dan blijkt dat alle betrokkenen en hun voorgangers een berg verstrengelingskaas op de kop hebben waar de honden geen brood van lusten? Zou dan blijken dat ze om de 20 jaar weer moties indienen dat de rotzooi alweer binnen 20 jaar moet zijn opgeruimd? En zijn ze ook zo stil omdat hun stemvee er misschien aan herinnerd zou kunnen worden dat er nog veel meer smeerkaas op die koppen zit? Zoals de moties over die duizenden kilometers rioleringsbuizen (ook gemaakt van asbest?) die vóór 1982 en toen dus maar in 2002 en daarna door het cyclusgebeuren in 2012 en nu in 2022 en vervolgens in 2042 en 2062 opgeruimd of vervangen moeten zijn?

Beschijtmakers
Is het niet zo dat politici van hoog tot laag samen met hun verstrengelde hofhouding en vriendenclubs op democratische wijze het beleid maken, zoals dat zo wollig voor de schapenoortjes genoemd wordt? Dat ze daar met elkaar over spreken, commisies benoemen, vergaderen, moties indienen en dat er op het eind van de dag geen flikker is veranderd? Ja, de baantjes, de belangen en bijklusadressen van de belangenverstrengelaarsclubs zijn veiliggepolderd en er is weer een hoop poen van hot naar her gegaan. Schapenpoen. Het enige wat ze kunnen zei mijn vader altijd is van brood stront maken.

Later als je groot bent
Niets dan beloftes die, nog voordat de laatste klank de bek uit is gegalmd, alwweer vergeten zijn. Beloftes om het milieu eens op te schonen. Bijvoorbeeld onze rioleringen die zo rot en broos zijn dat er hele gaten in zitten waardoor dag en nacht miljarden liters rotzooi het milieu in sijpelt en waar in de grond eronder de inlegkruisjes en andere konttodden al een smurrielaag van 5 meter gevormd hebben. Het stoppen van de geluidshinder die veroorzaakt wordt door turbines en andere machines en waarvan de ziekmakende trillingen door de bodem en infrastructuur duizenden slachtoffers per jaar maken.  En ik noem nog maar even het asbestsprookje waarmee mensen in slaap worden gehouden en waar nog nooit iets aan is gedaan. Ja, er worden belangenverstrengelde normen door WC-Eenden bepaald, er wordt met van die eerlijke opengesperde ogen gezegd dat er iets aan gedaan moet worden of dat er een motie wordt ingediend voor later als je groot bent.