Verhalen voor in de hangmat

De brandstapel wegens ongeoorloofde lettercombinaties in uw geschriften

Mijn tekstverwerker heeft zo’n toepassing waarmee je de tekst op fouten kunt controleren. Ja, een spellingschecker. Maar dat is niet meer genoeg. Je bent nu strafbaar voor alle duidingen en interpretaties die lezers aan jouw woorden kunnen ontlenen of er zelfs, al is het maar een beetje, er door geschokt, ontrieft of opgewonden kunnen raken.

Vanmorgen zat er een brief van de Gemeente in de bus dat ze een bezwaarschrift van mij op verderfelijk gebruik van lettercombinaties hadden gewoordsjekt.

Geachte genderneutrale,

In uw geschrift zijn door ons de volgende verboten woorden dan wel lettercombinaties vastgesteld:

59 x mo = 3 keer woordwaarde
66 x ham = 2 keer woordwaarde
187 x met = 1,34 keer woordwaarde

U hebt een score van ruim boven de 14 punten en dat levert u een bezoek aan de brandstapel op om u te louteren.

Met het gebruik van ‘met’ zorgt u voor verwarring bij de landgenoten die daar ‘med’ in menen te lezen. Boete van 222%. Dit betekent dat er een aantal rotjes in uw zakken zullen worden gestopt. Houdt u rekening met kleding die voorzien is van voldoende zakken omdat ze anders aan uw geslachtskenmerken, indien aanwezig, zullen moeten worden bevestigd. Kleding die plastiek bevat dan wel door arme scharminkelende kinderhandjes is gemaakt wordt als niet gedragen beschouwd.

Binnenkort ontvangt u een uitnodiging om ten gemeentehuize te verschijnen met medevoering van al uw bezittingen die u ter plaatse door stagiaires van het AZC te Grave zullen worden ontnomen. Om ongewenste vertraging te voorkomen verzoeken wij u tevens een bos stroo en aanmaakblokjes mee te nemen, te gaan plassen en uw hoofd leeg te maken omdat zoals bekend water vuur dooft.

Uw dienstwillige Gemeente

Gelukkig is het de Gemeente Nijmegen met een hoog GroenLinksgehalte dus ik zeg gewoon dat ik een aanvraag heb lopen om tot vrouw te worden omgebouwd en dus lid wil kan worden.

Hier stond een foto die ik maar verwijderd heb omdat er kutfotografen zijn die kutadvokaten opdracht geven het hele internet af te struinen om je te beroven.