Geen categorieJankverhalen

De Glazen Bol van de Zieligheidsindustrie

Asielzoekers zijn mensen die vanwege hun veiligheid ergens anders hun toevlucht zoeken. Landen zijn verplicht om vluchtelingen op te nemen als zij het Vluchtelingenverdrag uit 1951 hebben ondertekend. Aan economische asielzoekers hoeft echter geen asiel verleend te worden.

In 1994 werd de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers ingevoerd. De in deze wet genoemde taken worden uitgevoerd door de COA. Deze organisatie draagt onder andere zorg voor het organiseren van de huisvesting van de asielzoekers. De huisvesting van de asielzoekers werd per Gemeente vastgesteld met de formule: Deel het aantal inwoners van een gemeente door het aantal inwoners van Nederland en vermenigvuldig de uitkomst daarvan met de prognose van het aantal mensen dat een status krijgt.

Er moesten dus prognoses gemaakt worden om te kunnen bepalen hoeveel asielzoekers een Gemeente zou moeten opnemen. Geruime tijd voor het van kracht worden van deze wet moesten de initiatiefnemers dus al op de hoogte zijn geweest van de enorme stromen asielzoekers die naar ons land zouden komen.

Meerdere overheidsdienaars vestigden zich rond 1990 als zelfstandig adviesbureau. Het grootste gedeelte van de opdrachten kregen ze van diezelfde overheid, middels het COA. Die opdrachten bestonden uit het zoeken en verwerven van de locaties om asielzoekers op te vangen en het organiseren van de nodige verbouwingen. Het gekke was dat er in die tijd nog bijna geen asielzoeker te zien was. Toch werden er grote aantallen opvangcentrales ingericht met een capaciteit voor honderduizenden vluchtelingen.

Toen vond ik dit al heel vreemd maar okee, de wegen van de overheid zijn ondoorgrondelijk. Maar nu lees ik in De Telegraaf dat er miljoenen extra moeten komen voor de asielzoekers. Maar dat niet alleen. Het aantal asielzoekers dat hier binnenkomt zal weer flink groeien. Net zoals in de jaren 90 heeft de overheid kennelijk een glazen bol waarin ze deze toekomst kan zien.

Of is er een telefoontje geweest van de Verenigde Asielzoekers Smokkelaars, waarin de planning voor de komende tijd werd bekend gemaakt? Of is er een deal gesloten met een zielige dictator? Hij krijgt een stapel poen op zijn Zwitserse bankrekening en dan krijgen wij 10.000 vluchtelingen? Of bellen de vluchtelingenorganisaties naar het ministerie met de boodschap “Bedankt voor uw opdracht om stemmers voor uw patij te vangen, we hebben het door u gewenste aantal bijna bij elkaar”?

Een smokkelaar vraagt voor de organisatie van de reis naar het Beloofde Land een flink smak geld. Meestal tussen de € 8.000,- en € 25.000,-. Dat bedrag hebben die vluchtelingen natuurlijk allemaal in de kontzak zitten. En als ze dat niet hebben kan er door diverse organisaties best een mouw aan gepast worden.

Vanwege de geplande werkdruk wordt het personeelsbestand van de IND opgetrokken naar 19.000 medewerkers. Dat is ongeveer de helft van het aantal politieagenten dat we nu hebben. Zou er daarom op blauw bezuinigd moeten worden?

Allemaal vragen die wel nooit beantwoord zullen worden. En een parlementaire enquete hieromtrent, waar al een jaar of tien om gevraagd wordt, kunnen we ook op onze buik schrijven?

Leeswerk:
Praktische opdracht van een scholier
Vluchtelingenverdrag
Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Een gedachte over “De Glazen Bol van de Zieligheidsindustrie

  • Wordt in ieder geval geen geld over de balk gegooid hier… En de asielzoekers die een status of verblijf krijgen. Dan schuiven we het door naar de Inburgeringsindustrie. 4000 euro voor een cursus waarin je leert een wc door te spoelen en hoeveel wielen een auto heeft. Maar goed, slapen nu 😉

Reacties zijn gesloten.