BurgerleedGeen categorie

De Inbrekerselite

Voor het edele beroep van inbreker heb je tegenwoordig nauwelijks vakkennis meer nodig. Want het meeste leer je in de praktijk van je concullega’s. Vroeger moest je lid zijn van het Inbrekersgilde maar dat is nu niet meer verplicht. Vanwege de privacy zijn inbrekers ook niet verplicht zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Wel moeten ze een BTW-nummer aanvragen en bij de aangifte zijn ze wel verplicht om de marge-regeling voor gebruikte goederen te gebruiken. Ook de heffing – vroeger ten onrechte boete genoemd – voor ‘het zonder de daartoe vereiste vergunning ontnemen van andermans eigendommen’ bestaat gelukkig niet meer. De bijbehorende wetsartikelen zijn inmiddels samen met het kraakverbod afgeschaft. Een hele vooruitgang dus!

Zelfs in ons veilige landje vraagt men zich af bij wie er nog niet is ingebroken, want dan hoor je er niet echt bij. Een bezoek van een inbreker is toch wel het minste waar je nu nog enige status aan kunt ontlenen. Maar er is inmiddels goede vooruitgan geboekt om aan deze onzerheid een einde te maken. Zo zijn er in de dagbladen nieuwe advertentierubrieken bijgekomen zoals ‘Gereedstaande Goederen” en ‘Eigendommeenemer gezocht’.Maar ook bieden zich steeds meer inbrekers aan in de rubriek ‘Meenemer Aangeboden’. De nieuwe naam van de inbreker is nu dan ook Meenemer geworden, wat is afgekeken van die briljante Nederlandse Minister die per decreet heeft bepaald dat allochtonen nu Nieuwe Nederlanders genoemd moeten worden. Op termijn zullen er door de Europeese Overheden websites worden ingericht waar partijen elkaar kunnen vinden. Vakantiegangers zijn nu al verplicht in een advertentie onder de rubriek ‘Meeneemvakanties’ de gegevens over hun afwezigheid te melden.

Ook de Arbowet is nu ten behoeve van de inbrekers flink uitgebreid. Voorwerpen zwaarder dan 25 kg mogen niet meer getild worden en zullen dus voortaan op kosten van de eigenaar door een verhuisbedrijf moeten worden verplaatst. Het zich – zonder de daartoe vereiste vergunning – bemoeien met de werkzaamheden van de inbreker of het storen van de voortgang van het project worden nu gelukkig zwaar gestraft. Zo werd een toen 17-jarige, die nogal storend de aandacht van een zeer geconcentreed werkende inbreker, met behulp van een lang stukje speelgoed, probeerde te trekken, gestraft met een boete van€ 250,-. Hulde voor de rechter want zo komt er eindelijk eens een eind aan de tirannie van de eigenaars. Wij pleiten er dan ook voor dat die ouwe wijven, die zo krampachtig en luidkeels blèrend hun tasje vast proberen te houden, onder dezelfde Meeneemregeling gaan vallen en voortaan met een eerbiedige buiging afstand van hun tasje doen en bij niet voldoening aan de gestelde eisen op dezelfde wijze aangepakt worden.