Burgerleed

De Lof der Botheid

Het is ondoenlijk om altijd maar de mening van anderen te respecteren. Gewoon omdat die anderen nergens de ballen verstand van hebben en te stom zijn om voor de duvel te dansen.

Als het nu nog zou gaan om het briljante gedachtengoed van Bekende Nederlanders, politici, geestelijken of anderen die voor een verfijnd oordeel hebben doorgeleerd, maar nee, het is gewoon volk met een spijkerbroek en soms zelfs met een piercing door de lip. Dus, wat weten die holle hoofden nou allemaal.

Dus maken we ze dat, bij voorkeur anoniem, en op niet mis te verstane wijze wel even duidelijk. We moeten het er wel hard in prakken want met wat omfloerst en ingetogen gefluister bereik je dat hersenloze volk niet. Die zijn tenslotte kroegpraat gewend.

Als je ziet dat ze reedt rustig met een dee schrijven en soms zelfs nog met een es er achter of kudt met deetee, draait je het hart hard om. De sukkels hebben zelfs nog nooit gehoord van pas bedachte woordjes en de wonderbaarlijke zinsconstructies die wij ter verduidelijking gebruiken.

Daar moet je toch even bot de bijl in zetten anders blijft dat verkrachten van de taal maar doorgaan. Zelfs van het plaatsen van vraagtekens achter een zin met een vraag hebben ze nooit gehoord.

En aanschouw de halvezolen, die werkelijk menen dat ze iets gelezen of gehoord hebben en dat onder dekking van de Gesel van die vermaledijde Vrije Meningsuiting maar als een stelletje doorgeflipten aan je opdringen. Daar moet je toch, in het belang van de hele mensheid, actie tegen ondernemen. Dat kun je echt niet over je kant laten gaan.

Voor je het weet schrijven al die hersenlozen hun waanzin in een of ander boek en dan heb je dat weer. Dan geloven ze over en weer hun eigen domme geleuter. Dan krijgen onze arme nakomelingen weer al die discussies over kinderen moet kunnen indien in de juiste context gelezen en herdenken we de vergaste Joden van toen samen met de Pedopaters van nu en dan.

http://nos.nl/artikel/148166-joden-kwaad-na-uitspraken-priester.html