De roofkapitalisten van de toekomst zullen zich aandienen in de groene mantels van de beroepssocialisten