Volksmennerij

De waanzinnige samenleving

Een heel oude wijsheid is de spreuk: Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Einstein ging nog een stukje verder en meende dat “krankzinnigheid is telkens weer hetzelfde doen terwijl je andere uitkomsten blijft verwachten”. Volkomen juist. Ik ben ervaringsdeskundige. Mensen verblijven graag in een omgeving die geheel aan de gewenste werkelijkheid voldoet.

Nieuwe map
Dus maken ze die zelf door op hun harde schijf een aparte map aan te maken met als naam “Mijn dromenland”. Hierin komen dan alle fijne dingen te staan zoals bijvoorbeeld het genot van een fles drank en een lekker pilletje om “van het padje af te raken”. Of hun bestanden “ja, ik geloof”,”Yes, we can” , “nee, ik ben niet gok-, drank- of wat-dan-ook-verslaafd”. Velen gebruiken automatische filters tegen ongewenste bestanden, zodat er alleen maar het goede of gewenste nieuws wordt opgeslagen. Filters met namen als “nee, ik wil het niet horen” of “ik weet zeker dat”.

Bestanden verplaatsen
Soms dringt de realiteit toch door in de map van “Mijn dromenland”, maar geen nood, er wordt gewoon een nieuwe map “Droomwereld 1” aangemaakt waarheen men dan de leuke bestanden van de beschadigde map plakt. In mensenland kunnen eenmaal aangemaakte mappen niet verwijderd worden, maar wel tegen gebruik beveiligd. Jammer anders zou je elke ochtend je eigen lekkere en gewenste werkelijkheid opniew kunnen opbouwen. Door een bug in de configuratie duiken ongewenste bestanden nog al eens op ongewenste momenten in de verkeerde map op. Die worden dan zo snel als mogelijk is weer verplaatst zodat de gewenste orde weer wordt hersteld en men weer lekker kan genieten van de zekerheden van “Mijn dromenland”.

Ezelland
Ezels bijvoorbeeld, stoten zich niet tweemaal aan dezelfde steen omdat ezels op een heel oude configuratie werken waarin geen plaats is voor een mapje met “Mijn dromenland”. Door dit gebrek hebben ezels ook geen fantasie en hebben ze dus geen atoombom uitgevonden of de kredietcrisis. In tegenstelling tot ezels hebben mensen wel de behoefte om zich vaker aan alles te stoten. Ze twijfelen aan de geldigheid dat bijvoorbeeld dobbelstenen niet altijd op dezelfde wijze vallen.

Metzunnalluh
Want redeneert de mens, je weet nooit want het zou toch maar eens kunnen. Hieraan hebben we natuurlijk wel een heleboel leuke dingen te danken. Vuur bijvoorbeeld. Als de mens op een ezel leek zou hij na de eerste mislukte poging om vuur te maken er al mee gekapt zijn. Niet een helemaal consequent verhaal maar u begrijpt de strekking. Als de mens dus graag in dromenland vertoeft en de behoefte heeft om niet in mislukkingen te berusten is het gedrag begrijpelijk. Door zich in een groep van gelijkgestemden te organiseren zullen de leden de echtheid van hun “Dromenland” onderling als juist bevestigen en stimuleren.

Democratiebrengers
Door hun wens naar Lebensraum zal de groep vervolgens trachten hun belevingswereld op te leggen aan anderen buiten de groep. Elke zich organiserende groep of organisme heeft op de duur natuurlijk sturing nodig want anders wordt ’t een ongeorganiseerde bende. De bestuurders worden door de groep al heel snel tot alwetend, onfeilbaar of heilig verklaard. De leden van de groep hebben het volste vertrouwen in bestuurders die een gelukzalige voeding geven aan het collectieve en krankzinnige dromenland.