Normen en Waarden

Draagmoederleed neemt toe

Het leed van de draagmoeders neemt steeds meer toe. dat blijkt uit een onderzoek dat door draagmoederleedonderzoekers onlangs is gepubliceerd.

De onderzoekers Minoux de Kadt en Roo de Qater komen tot de vaststelling dat de markt voor draagkinderen sinds 1847 met 1846,34% in omvang is gegroeid. Het is een volwassen industrie geworden door de enorme vraag van de draagloze ouders naar elders gedragen kinderen. Vroeger kon je een draagkind nog gratis meenemen maar dat is nu echt afgelopen. Soms worden er duizenden euro’s voor betaald.

De elders gedragenen worden over het algemeen goed door de draagloze ouders verzorgd, hoewel het de laatste jaren steeds vaker voorkomt dat de elders gedragenen tijdens vakanties naar opvangtehuizen worden gebracht of aan een boom worden gebonden.

Het grote leed van de draagmoeders is echter altijd onderbelicht gebleven, aldus de onderzoekers. Hun jammeren en klagen werd nooit gehoord. Soms werden er wel 12 kinderen in één keer door verschillende draagloze ouders meegenomen en daarna was er nooit meer contact.

Marianne van de dieren heeft al toegezegd bij de verantwoordelijke Minister te gaan mauwen.

moar funny pictures