Geen categorie

Geluidshinderjagers in Het Orgelhuis

Gelukkig zijn ouwe mensen wat slecht van begrip. Dus als de verhuurder, de gemeente en de GGD zeggen dat wat jij ’s nachts aan dreunend gedonder en krijsend gepiep hoort overdag tijdens kantooruren niet hoorbaar is, dan is het er niet. Is dat nu zo moeilijk te begrijpen met jullie gezeur altijd.