Geen categorie

Goedmaakbeurt Kabinet


Politica die alvast haar knipoog uitdoet om het goed te maken
Kosten openbare belediging kabinet en hypotheek restschuld aftrekbaar
Boekel – Staatssecretaris Henk Bleeker heeft besloten dat alle kosten die belastingplichtingen maken tijdens de openbare belediging van een nieuw kabinet aftrekbaar zullen worden. Te denken valt aan immateriele kosten zoals het verdriet door scheidingen die zes maanden voorafgaand en 12 maanden na de kabinetsbelediging worden uitgesproken.
Verscheurde gordijnen en nieuw gebit hond
Ook de materiele kosten zoals de vervanging van de gordijnen, volledig verscheurt  door een waanzinnig geworden hond of andere huisgenoot die de kop van een kabinetslid 2 jaar vóór of na de verkiezingen op de televisie zag vallen onder de nieuwe regeling.
Hypotheekschuld gladgeschoren haarkudt
Maar het belangrijkste nieuws is wel dat nu de complete restschuld, die mensen overhouden na verkoop van hun huis, ook aftrekbaar wordt. Als deze schuld niet binnen 5 jaar in mindering kan worden gebracht op de te betalen inkomstenbelasting is het mogelijk om hiervan schuldbrieven te verkopen.

Met dank aan de Grieken en Rutte
Belangstellenden die teveel belasting menen te moeten betalen kunnen de resterende schuld met een flinke korting overnemen maar wel het nominale bedrag ineens in mindering brengen op hun netto te betalen belastingen. Bleeker: We hebben gezien dat dit model bij de leningen aan de Grieken ook heel succesvol was.  Een goed instrument om de economie weer uit het slob te trekken. We hebben het hele plan door iedereen laten doorrekenen dus er zijn geen onverwachte effecten te verwachten, denk ik. Ondernemers kunnen met zo’n schuldbrief als onderpand weer zonder problemen leningen krijgen. Inderdaad, bedacht door Mark, dus beschouw het maar als een goedmaakbeurt.