Geen categorie

Het Heilige Debat


In een debat worden stellingen verdedigd door voor- of tegenstanders. En na afloop beslist een onafhankelijke derde partij, de jury, wie er gewonnen heeft.

In de politiek worden discussies over meningsverschillen ook debatten genoemd maar feitelijk zijn dit natuurlijk geen debatten. Want de deelnemers zijn gebonden aan hun verkiezingsprogramma dus staat de uitkomst al vast voordat ze begonnen zijn.

We kunnen deze schijndebatten dan ook beter zien als een vorm van extra zendtijd voor politieke partijen waarin hun standpunten worden uiteengezet. Tenslotte ontbreekt hier een onafhankelijke jury die bepaalt wie er gewonnen heeft. De deelnemers vormen zelf de zeer afhankelijke jury of je zou het verdwaasd naar de breinwasbuis starende stemvee als onafhankelijke jury moeten willen beschouwen.

Natuurlijk kunnen de deelnemers moties indienen, accepteren of verwerpen maar dat maakt een meningsverschil nog niet tot een debat. Schijnvertoningen zijn het dus en daarom alleen al heeft Geert Wilders de juiste weg gekozen door niet voor Piet Snot in de Kamer rond te hangen en er mee te kappen.