GezondheidJankverhalen

Internetpsychiaters verplicht in het Ziekenfonds


Onderzoekers van de Universiteit van Parton, in de Verenigde Staten, de plaats waar Dolly werd geboren, hebben vastgesteld dat het gebruik van het internet een enorme bijdrage levert aan de geestelijke volksgezondheid. Agressie en definitieve wanhoop, die wordt veroorzaakt door televisiereclame, actualiteitenprogramma’s en politieke welsprekendheid, wordt op de dumpplaatsen van het internet prachtig in gezonde banen geleid. Patienten kunnen bijvoorbeeld bij internetpsychiaters zoals hier en hier maar hier dan weer anders, hun frustraties kwijt.

Indien deze mogelijkheid voor patienten niet aanwezig zou zijn geweest, zo becijferden de onderzoekers, zou de schade voor de wereldwijde economie 81,3% hoger zijn geweest dan de schade die door de financieele crisis wordt veroorzaakt. Om die reden pleiten de onderzoekers voor opname van alle kosten, die de internetpatienten maken om hun geestelijk welbehagen te verbeteren, in een door de AWBZ gefinancierde Geestelijke Internet Gezondheidszorg. Werkgevers zouden ook de werktijd die hun mensen nodig hebben om hun geestelijke gezondheid te verzorgen via het internet, uit dit fonds vergoed moeten krijgen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat bepaalde woorden in de bevrijdende teksten van de internetpsychiaters als een soort trigger werken en dus zeer nuttig zijn bij het activeren van de nodige reacties bij de patient. Ook een nauwelijks onderzocht en dus onbegrepen verschijnsel kwam in het onderzoek aan de orde. Indien een triggerwoord zoals tieten, balkenende, buitenlanders, geert en buschauffeur in de tot bevrijding oproepende teksten van de internetpsychiaters voorkwam, was het aantal bevrijdende uitingen van de patienten hieraan recht evenredig. De hoogte van de triggerwaarde van een woord bepaald dus niet alleen het aantal reacties maar ook de emotionele waarde van de bevrijdende uiting. Merkwaardig is wel dat triggerwoorden zoals breien, tafel of grassprietje een omgekeerde evenredigheid in de reacties opleverden. De onderzoekers tasten hierover volledig in het duister en willen nu de triggerwaarde van alle bekende en onbekende woorden gaan onderzoeken en verwachten hiervoor steun van alle Internet Service Providers, die toch al alle gegevens van de patienten jarenlang moeten bewaren.