Geen categorie

Internetriool wordt schoner door Taalgetuigen


Er is een merkwaardige en groeiende beweging gaande op het internetriool. Aanhangers van de Religie van de Taalgetuigen zien het als hun levenstaak om alle Andersschrijvenden met hun taalachtige Leer op te zadelen. Bij deze missionarissen gaat het weer niet om de inhoud van een artikel of de inhoud van een reactie want dat is totaal irrelevant voor hun doelstellingen. Teksten worden alleen maar nageplozen en gewaardeerd op het gebruik van leestekens en de juiste schrijfwijze van een woord.

Hele lappen tekst worden gecopypast van sites met iets taalkundigs, waarin wordt uitgelegd waarom je bijvoorbeeld het woord kudt met deetee, met alleen maar dee of zelfs tee of helemaal niet schrijft. De letterverbeteraars doen mij sterk denken aan die leuke in pastelkleuren gehulde en schoongewassen figuren die vooral op zondagmiddag als je nog na ligt te dampen voor je deur staan te bellen. Ja, die dus met het Heilige Boek in de hand om het speciaal en op dit tijdstip naar jou te brengen. De Taalgetuigen van het internet brengen ook zoiets, het Heilige Groene Boekje.

Meestal worden de terechtwijzende reacties van de Taaljehova’s afgesloten met enkele merkwaardige tekens die kennelijk een minzame glimlacht moeten voorstellen. Opdat je maar begrijpt dat het absoluut niet de bedoeling is van de taalmissionarissen om je over de zeik te helpen. Ze doen deze acties niet voor zichzelf, geen denken aan, maar voor jou, de arme analfabeet die vroeger op school niet goed heeft opgelet. Want dan zou je niet vervallen tot het bebruik van onze geliefde Nederlansche Taal zoals bijvoorbeeld die woordterroristen van Geen Stijl waar ze zelfs het eigen woordenboek De Grote Van Pale hebben ter meerdere verloedering van het geliefde Geylige Groene Broekje.