Janken zult Gij, blèren en klagen..

Janken zult Gij

blèren en klagen

en angstig

uw staartje

tussen uw beentjes

dragen

Janktips: