Geen categorie

Keffen tegen de maandag

Glazen plafond op maandag

Er wordt wel erg slordig met de waarheid omgesprongen. Zo zijn er mensen en groepjes die menen dat we echt geen fluit met dat hele Europa te maken hebben. Dat we dat allemaal zelf wel uitmaken hoe krom onze komkommers moeten zijn. Ze doen alsof de maandag niet bestaat en beginnen de week gewoon met de dinsdagochtendborrel.

Tientallen jaren hebben onze beste mensen, mannen met gouden kettingen om hun Prince Albert en vrouwen met die eeltplaat van het bonken tegen het glazen plafond en het ratelen tegen dat toiletmuurtje voor hun kop, niet voor niets het grootste deel van het uit ons gewrongen goud en zilver tussen zichzelf en Europa verdeeld.  
Hoe dan ook, het resultaat van al dat gebonk is dat we allemaal onderdaan zijn van Het Grote Europeese Keizerrijk. Verdeeld in een stuk of dertig gewesten die vroeger soevereine staten werden genoemd en die nu nog allemaal vanwege de folklore een operetteparlement hebben. Er worden nog verkiezingen gespeeld en af en toe wordt de kijker verrast door de val van een operettekabinet.
Tussendoor is er reclame voor nog meer negertjes met nog grotere en verbeterde vliegen op de neus en kunnen de operettefolderaars hun pamfletten kwijt waarin onder meer staat dat we bij besteding van  25 miljard Dukaten tijdens de Dolle Dwaze Weken 130 kilometer per uur mogen vliegeren. Behalve op maandag.