Geen categorie

Lijmtechnieken voor Staatsvormen

Nederland na de herindeling. Die oogjes zijn Urk en Volendam

De Macht in een samenleving wordt gevormd door topdown lagen en kruisverbanden aan te leggen. De lijm en tevens de zandkorrels van de volksmennerij. Iedere inwoner zijn eigen Gauleiter dus. Door het inrichten van de superprovincies gaat een deel van die verbanden verloren. Mijn aan zekerheid grenzende vermoeden is dan ook dat men onder die superprovincies straks deelraadprovincies gaat oprichten om dit weer op te vangen. En daar onder nog wat van die lijmlagen.

Want niets is dodelijker voor de politiek dan heel kwetsbaar alleen in een torentje te zitten zonder allemaal hovelingen en andere afhankelijken om je heen waarvan je weet dat hun netwerken weer doorlopen tot op de muziektent op het dorpsplein. De grootste angst van een overheid is daarom om alle macht bij de dorpen te leggen zodat je eens iets van echte democratie gewaar wordt maar waardoor er van Het Binnenhof, heel terecht, slechts een Gemeenschappelijk Administratie Kantoor overblijft. Dus weg met die hele provincie indeling, het moet nog dichter op elkaar, zullen ze denken.

Dat ik in Gelderland woon hoeft niemand mij middels een provincieplan te laten weten. Dat voel ik. De Duitsers hebben daar een mooie naam voor: Heimat. Dat is het stukje straat, de wijk, het dorp met geuren en geluiden. Dat is de stad die de rook veroorzaakt waar je dorp onder ligt. Dat is de extra harteklop als je in een nieuwsartikel ook maar een deel van de namen van je Heimat ziet staan. Dat is de snelle controle bij een ramp of er geen Nederlanders bij waren betrokken, of uit jouw naburige stad, je dorp, je straat. Dat is wat die oelewappers vergeten en dat is waar straks de hooivorken vandaan komen.

Breinbrouwsels heeft veel verstand van dingen met meerdere lagen en kruisverband. Zijn bekende werk ‘Plattreden van Pausen” werd bekroond met een eervolle vermelding op Google.