Geen categorieJankverhalen

Nederland verhuurt cellen wegens economische crisis


Regeren is vooruit zien en daarom al is het heel knap van onze vaak verguisde politici dat ze dit hebben zien aankomen. Ze voorzagen al jaren geleden dat er een cellentekort in het buitenland zou gaan ontstaan. En ze zagen onmiddellijk de geweldige kansen om de staatskas te spekken. Dit was de reden dat er bij ons niemand meer de cel in mocht. Vandaar dus al die taakstraffen en enkelbandjes. Hulde, hulde en nog maar eens applaus voor onze denkers. Zoals een goede regering betaamt hebben ze hun plannen natuurlijk jarenlang geheim gehouden zelfs voor hun vrienden. Gelukkig hebben we door flankerend beleid en deze ver vooruitziende blik van onze leiders nauwelijks nog boeven die in de nor kunnen worden gestopt. Nu begrijpen we dus ook waarom dit nodig was. We gaan onze vakantieparadijzen verhuren aan het buitenland.

We hebben nu ruim 4000 vakantieverblijven leeg staan en die brengen bij verhuur exclusief catering en bewaking per dag € 2000,- op en dat is het dubbele van een ziekenhuisbed. De kosten zijn te verwaarlozen want voer en bewaking moet geleverd worden door de huurder. En ook het onderhoud van de prachtige vakantieverblijven moeten door de huurder betaald worden. Tel uit je winst dus. Dat is 8 miljoen per dag, 240 miljoen per maand en dus 3 miljard per jaar. En dit is pas het begin van deze briljante actie.

De boefjes die nu nog van hun vakantieverblijf genieten krijgen een generaal pardon. Voor de zomervakantie worden alle cellen die nu nog in gebruik zijn, leeggemaakt en de bewoners vrijgelaten. Ze moeten dan wel een papiertje tekenen waarbij ze afstand doen van hun zitrecht, een soort huurbescherming. Als ze weigeren om die verklaring te tekenen worden ze voor de rest van hun straf geplaatst in een ruime cel die gehuurd wordt in Somalie.

Omdat er geen dure ambtenaren en bewakers meer nodig zijn, 2 parttime dames voor de huuradministratie is voldoende, zal met deze verhuur en de bezuiniging op personeelalsmede door de grote toeloop van familie en zakenpartners van de boeven, per jaar een winst van minstens 800 miljard te realiseren zijn. Vooral de toeristen- en beveiligingsbranche kan hiervan geweldig profiteren.

Door de geweldige opbrengtMede hierdoor zal de Belastingdienst van naam veranderen in Nationale Winstdelingssdienst en bij gelijktijdige afschaffing van alle belastingen, worden omgebouwd van een inhalige naar een vrijgevige organisatie die ten doel heeft het herverdelen van de gigantische huuropbrengst onder de Nederlanders. Hoe dit geregeld gaat worden met bezitters van meerdere paspoorten is nog onbekend maar de PVV heeft al laten weten dat er een stevig debat over dient te komen en dat ze dit keer niet voor Piet Snot naar de Kamer wensen te komen.

Figuren die het pad van de misdaad weer opnieuw op willen gaan zijn gewaarschuwd. Nu er in Nederland geen celruimte voor de eigen boeven meer beschikbaar zal zijn, zullen nieuwe misdragingen gestraft worden met plaatsing in een in het buitenland gehuurde celruimte. In dit verband zijn er onderhandelingen gaande met onder andere Iran, Jemen en China. De nieuwe boefjes behouden tijdens hun straf die in het buitenland moet worden uitgezeten wel recht op een uitkering van de Uitkeringsdienst. Hiermee wordt dan voor een groot gedeelte de huidige Ontwikkelingshulp gefinancierd en met de rest kunnen de inmates dan leuke dingen voor hun bewakers doen.