Asbestleed

Ook gebonden asbest waar je niet bij kunt is levensgevaarlijk

In de hele keten van asbestvertroetelaars gelden de door alle medewerkers uit het hoofd te leren slagzinnen: “als je er niet in boort of zaagt is asbest ongevaarlijk” en “op geen enkel moment is de volksgezondheid in het geding geweest”.

Proficiat u mag nu spreken en met linten spelen
Een van de exameneisen voor het verkrijgen van een certificaat als asbestinspecteur, asbestverwijderaar of woningcorporatie- danwel gemeentevoorlieger is dan ook om deze spreuken met  volle overtuiging te kunnen uitspreken zonder van een papiertje te spieken of dat iemand het in je oor fluistert. Het zijn maar 2 korte zinnen dus ook jij kunt het. Vervolgens moet je voor je certificaat een geelgekleurd lint waar wat letters en dingen op staan rond een plek kunnen ophangen waar mensen over zeuren dat er misschien dat spul aanwezig is. Je weet wel, hoe heet het ook weer. Ja, asbest.

Beton storten
Als je asbestproducten helemaal luchtdicht inpakt en vervolgens in de beton stort zal het best waar zijn met die ongevaarlijkheid. Na honderd jaar of zo zal dat beton echter ook opgelost zijn door weersinvloeden waardoor in diezelfde tijd die zo geprezen gebondenheid van het aanwezige asbest ook teniet is gegaan. De vezeltjes dwarrelen het milieu weer in om de dan levende mens met longkanker op te zadelen waardoor de heersers het roken of het fijnstof weer de schuld kunnen geven om dan als straf nog nieuwere milieubelastingen in te voeren.

Waarom zijn de milieubeschermers zo stil?
Over de gevaren van asbest wordt nauwelijks ophef gemaakt door de organisaties die het milieu een warm hart toedragen. Wel hesjes en fluitjes tegen de kerncentrales en aanvallen op booreilanden van Rusland maar niemand die zich eens aan een plaat asbesthoudend materiaal in een spouwmuur vast ketent. De  SP wil zich als een van de weinige of misschien wel de enige druk maken over asbest in scholen. De andere partijen hoor je eens in de 20 jaar even omdat ze aan de beurt zijn.  Zelfs nu, in de verkiezingstijd, zijn ze geluidshinderachtig stil. Precies, over geluidshinder hoor je ze ook niet. Of over rotte rioleringen om maar eens wat te noemen.

Onvoorstelbare hoeveelheden
Als er toevallig geen asbest in vooroorlogse gebouwen werd gebruikt dan werd dit naderhand wel dubbel en dwars ingehaald. Honderden miljoenen vierkante meters asbesthoudende plaatmaterialen werden bij de renovatie en de nieuwbouw van overheidsgebouwen, ziekenhuizen, scholen varkensstallen en schuurtjes gebruikt. En vooral in woningen natuurlijk. En het meeste in de woningen die met belastinggeld werden gebouwd, die van de sociale woningbouw. Als ik een aluhoedje op had zou ik beweren dat ze dit allemaal doen om de bevolking wat uit te dunnen.

Achterhaalde sprookjes
Die  hele katechismus waarin die kreten over ‘niet boren en zagen’, volksgezondheid en geding’ ‘als je er maar niet bij kunt’ zijn inmiddels door een waterval aan wetenschappelik bewijs naar Het Grote Sprookjesbos verwezen. De rest van de belanghebbenden en misschien wel verstrengelden blijven gewoon opgefokt piepen of geruststellend brommen dat er niets aan de hand is mensen, gewoon doorlopen. De gewone boerelul of boerefluit heeft er helemaal geen kijk op en gelooft het dus maar bij gebrek aan echte informatie uit officieële bronnen. De krant dus en de NOS. Maar die piepen alleen maar de belanghebbenden en verstrengelden na.

De Sprookjesvertellers
In de indoctrinatieboeken van instanties en figuren die ons voorspiegelen dat ze de wijsheid echt in pacht hebben, bijvoorbeeld de overheid, staat te lezen:
“Asbest is levensgevaarlijk als asbestvezels vrijkomen en u deze inademt. Dit kan gebeuren als asbest in slechte staat verkeert of als het ondeskundig wordt verwijderd. De meeste nu nog aanwezige asbestvezels zitten vast in een ander materiaal. Zolang hier niets mee gebeurt, is de kans klein dat deze vezels in de lucht komen en schade veroorzaken” of in een iets andere sussende blabla: “Bij hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels stevig vast in het materiaal. Is het materiaal in goede staat en wordt het niet bewerkt of gesloopt? Dan komen er nauwelijks vezels vrij”.  Wat is nauwelijks, Overheid**? Is dat 1 vezeltje per eeuw? En wie die ene vezel inademt krijgt kanker maar dat is te verwaarlozen op 17 miljoen inwoners?

**Update 26-2-2015: Het artikel achter de link Wat is nauwelijks, Overheid? is op de site van de Rijksoverheid.nl verwijderd. Gelukkig heeft Google nog wat info bewaard.

Bammetjes
Hier kun je bij het Ministerie van SZW even naar de video kijken waarin de risico’s van asbest voor werknemers uit de doeken wordt gedaan.
Kennelijk is asbest alleen maar gevaarlijk voor bouwvakkers en niet voor de omstanders, die belangstellend in woning of winkelcentrum naar die mannen in witte pakken staan te kijken. Of die kinderen, die op een meter afstand van dat gele lint hun boterhammetjes op zitten te eten.

Geluk bij een ongeluk
Als je ondanks dat asbest best gezond is, tóch een vette longkanker oploopt, kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Er moet dan wel aangetoond worden dat je mesothelioom door contact met asbest hebt opgelopen. Zoals ik het begrijp kun je fluiten naar die aalmoes als je in je aanvraag hebt opgegeven dat je liefhebber van pur of glaswol bent geweest en dat je nooit asbest hebt gezien omdat dit nu altijd ergens zat waar je niet bij kon.