Over AOW, DSB en Plannen-B

We hebben hier wat af lopen zeuren, over onze Roverheid. Dat ze alleen maar een beetje zaten te zitten, te pappen en te nathouden en dat hun grootste huzarenstuk het declareren van een zonnebril was. Nou, we moeten, als ’t allemaal waar is wat we horen, al onze stukjes updaten en bevriende duivenmelkers vragen om onze excuussmeekbede’s rond te laten vliegen.

Want, uit ongevestigde inrichtingen, vernemen we dat de Overheid al jaren bezig is om de problemen rond de AOW en de banken in een klap op te lossen. Dat dit in het grootste geheim allemaal moest gebeuren is begrijpelijk omdat er bij het minste of geringste ‘lekken’ een enorme run door speculanten zou ontstaan. Logisch dus dat diverse, ten onrechte door ons verguisde, bewindslieden met de mond vol tanden moesten zitten, en een beetje opvallend dom moesten gaan zitten kijken, bij de actualiteitenmakers van de breinwasbuis. Gelukkig weten we nu dus waarom al die schichtige blikken nodig waren.

Het uit de inrichtingen ‘gelekt’ plan behelst in het kort dat er een nieuwe wet komt die met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2008 iedere bankrekeninghouder verplicht om 1/3 deel van zijn saldo, bij voortduring, via automatische incasso, als achtergestelde renteloze lening, over te dragen aan de Stichting Een Op Drie. Deze stichting koopt van de ingelegde bedragen aandelen van banken en verzekeringsmaatschappijen, die om de een of andere reden in de problemen komen, en neemt deel in het NAF, het Nieuwe AOW Fonds. In theorie kunnen dat dus alle banken en verzekeringsmaatschappijen zijn. Mensen die op het moment van invoering van de wet rood staan krijgen verplicht een lening om dit aan te vullen. Uitkeringen, hoe ook genaamd, worden alleen nog maar op een bankrekening in Nederland overgemaakt.

Om de problemen rond de AOW op te lossen kan iedereen bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar, ieder jaar opnieuw, 5% van zijn achtergestelde lening aan de stichting opvragen. Dit bedrag wordt dan maandelijks na aftrek van premies en belastingen uitgekeerd. Niet opgevraagde premies vervallen na 3 maanden aan de staat.Vanaf de leeftijd van 67 jaar – en op termijn vanaf 72 jaar – wordt de uitkering van de stichting aangevuld met de reguliere AOW. Bij het bereiken van de leeftijd van 85 jaar stopt de hele handel. Voor deze mogelijke probleemgevallen wordt nu gestudeerd op een herziening van de euthanasiewet.

Met dit briljante plan bereikt de overheid een grotere solidariteit en een betere sociale controle tussen de zuinigen en de verbrassers. Immers verbrassers worden nu op hun huid gezeten door de zuinigen omdat elke vorm van onnodig uitgeven zal leiden tot minder rendement op de inleg en dus op de inkomsten van de zuinigen onder ons.

In deze door Onze Overheid opgerichte stichting wordt het bestuur gevormd door alle bewogen mensen die hun zegje op de breinwasbuis hebben gedaan over de DSB omdat dit item de meeste beroering en gevoelens van saamhorigheid heeft opgewekt. Ze hadden er eerst weer zoals gebruikelijk alleen maar VVD-ers in willen zetten maar daar was niemand meer te vinden die er zin an had of ze hadden al baantjes genoeg. Als voorzitter wordt iemand genoemd die in een actualiteitenprogramma met zijn lul op tafel schijnt te hebben geslagen omdat hij dat boerenzoekmeisje er niet onder kreeg.