Over de luchtigheid van scheten

Zo heb je een boer die een koe ruilt tegen een zak aardappelen en even later zit je opgescheept met een heel mooi systeem waarin zowel de koe, de boer en de aardappelen zijn veranderd in lucht. En omdat de verzorgers – want eigenaars mogen ze zich wel noemen maar dat zijn ze feitelijk niet – van de aardappelen en de koeien die lucht niet allemaal alleen kunnen berappen worden ze daarbij belangeloos ondersteund. Dat gebeurt door het Luchtwezen, dat er ook voor zorgt dat de geproduceerde lucht goed terecht komt. Zo neemt het Luchtwezen eerst zelf een kleine vergoeding voor bewezen diensten. Daarvan worden de nijvere Luchtblaasjes voorzien van lucht zodat ze bezig kunnen blijven met hun corebusiness, de luchtverplaatsing.

Dan gaat een deel van de lucht naar de buurman, die lekker krabbend aan zijn ballen op de bank ligt om gezellig te kijken wat die koeien- en aardappelboeren zo allemaal doen op zo’n dag. Een groot deel van de resterende lucht gaat natuurlijk naar luchtige zaken zoals geen-oorlogen, warme aardes, waterpomptangprobeerprojecten en feesten. Als de lucht er bijna uit is wordt die geschonken aan de brave aardappelaars en koeielingen. Luchtiger kunnen we het niet maken.

Iedereen gaat met zo’n mooi systeem natuurlijk ogenblikkelijk en als een bezetene heilge koeien, designaardappelen en het werk van schilderboeren op de pof kopen en je betaalt er lucht voor terug. Al dat moois wordt gecontroleerd door de Luchtautoriteit die er altijd luchtigjes mee omspringt. Op die manier kun je eindelijk eens je rijkdom tentoonstellen en het kost helemaal niks. Te gulzige luchthappers worden als ze buiten adem dreigen te geraken aan de luchtslang gelegd.

En zo heb je dus alleen maar lucht en even later kom je midden in een systeem terecht waarin lucht weer opnieuw aardappelen, koeien en boeren dreigen te worden en daarna weer lucht of weer wat anders. En omdat koeien, boeren en zelfs aardappelen scheten laten waar de honden geen brood van lusten komt er dus een Schetenuitwisselingssysteem aan. Het eerder genoemde Luchtwezen kan dat allemaal niet alleen organiseren dus gaat ze gezellig samendoen met alle andere Luchtwezens en beroemde Luchtwetenschappers. De werking van dit briljante systeem werkt zo’n beetje op dezelfde manier als hierboven bij de Luchtwezens en Luchtblaasjes omschreven.

Zoals bekend mag worden geacht zijn er erg veel landen, die wel goede Luchtwezens met bijpassende Luchtblaasjes en familie hebben, maar geen boeren, aardappelen of koeien. En daar worden dan ook geen scheten gelaten. Een beetje wel natuurlijk want daar zorgen de eerder genoemde waterpomptangprobeerprojecten dan weer voor. En de druk van die scheten is te verwaarlozen, tenslotte zijn het geen boeren. Lucht zat dus, daar in die oorden, en die wordt dus verkocht aan de Luchtwezens in wiens land, volgens de Luchtblaasjes, meer gescheten dan gelucht wordt. Dus ik verkoop mijn scheet plus bijbetaling aan jou en krijg daar jouw lucht voor terug. Een lucratieve Luchthandel dus. Werkelijk briljant in zijn eenvoud en omdat ik natuurlijk waanzinnige grappen en grollen op een afstand herken kan ik je geruststellen. Gewoon een luchtig gijntje, meer is ’t niet. Zelfs Gore Al verklapt dat ’t allemaal lucht is

Linkjes over de Luchthandel:
Luchthandel            Luchtautoriteit         Zeepbellen

Linkjes over koeien, boeren en aardappelen:

Luchtschuld            Luchtbellen