Asbestleed

Over zuurstofslangen en spuugbakjes

Er zijn echt nog mensen die zeker weten dat zo’n héél klein vezeltje niks uitmaakt. Want hoe kan zo’n klein ding gevaarlijk zijn, je kunt het amper zien. Allemaal kennen ze wel iemand die 40 jaar in de asbest heeft gewerkt en nooit iets mankeerde. En natuurlijk krijg je het alleen als je de pech hebt dat het in de familie zit, net als met roken.

Het zal wel een griepje zijn
Er wordt door een heleboel onwetende mensen wat simpel gedaan over ziektes die je door asbest op kunt lopen. Het is maar een héél klein vezeltje, je kunt het amper zien, is dan het verweer. Misschien willen deze mensen niet weten dat je door asbest een mooie kans hebt om met een zuurstofslang in je neus te eindigen terwijl je de resten van je verrotte longen in een sputumbakje plempt.

Klein, klein vezeltje, wat doe je..
Dus eerst maar eens een lijstje van de bekendste asbestziekten die ontstaan door het inademen van één vezeltje van dat spul. Één vezeltje dat er ergens in je long of elders in je lichaam voor zorgt dat een lichaamscel in de stress raakt omdat dit vezeltje niet weggewerkt kan worden en maar blijft zitten en etteren. En door dat ene vezeltje gaan je celletjes dan zelf maar aan de verdediging beginnen en gaan een cordon sanitair vormen. Ze gaan woekeren en doen en in ieder geval groeien ze flink uit de kluiten. De kanker is onderweg.

Blootstelling aan asbestvezeltjes kan leiden tot verschillende asbestziekten, bijvoorbeeld:

Asbestose: een aandoening van de longen waarbij verbindweefseling van de luchtwegen plaatsvindt. De werking van de longen neemt hierdoor af, waardoor het hart overbelast raakt.

Asbestpleuritis: een ontsteking in de ruimte tussen de longvliezen als gevolg van asbest. De symptomen komen vaak binnen tien jaar na blootstelling al tot uiting. Pleuritis kan soms vanzelf weg gaan, maar ook na verloop van tijd weer terug komen.

Asbestwratten: een huidaandoening doordat asbestvezels de huid binnendringen.

Mesothelioom: kankerachtige aandoening van het longvlies of buikvlies. Genezing is zelden mogelijk bij deze vormen van kanker.

Pleuraverdikking: een verdikking van het longvlies door asbestblootstelling. Alleen als deze verdikkingen erg groot zijn kunnen ze leiden tot verminderde longcapaciteit.

Longkanker: dit is een verzamelnaam voor de kwaadaardige aandoeningen die ontstaan in de long. Deze aandoeningen zijn bijna altijd onbehandelbaar. Wanneer de symptomen van een asbestziekte tot uiting komen hangt af van de soort ziekte. Bij sommige ziekten treden de verschijnselen al binnen tien jaar op, maar in de meeste gevallen kan het wel tientallen jaren duren voor de ziekte tot uiting komt. De diagnose wordt in de meeste gevallen gesteld door een longfoto en verder onderzoek van een longarts.

Maar eer is meer
Door onderzoek is nu gebleken dat er nog veel meer ziekten door asbest ontstaan dan alleen de hierboven genoemde longaandoeningen. De enorme toename van darmkanker en strottenhoofdkanker bijvoorbeeld, wordt inmiddels voor een groot deel veroorzaakt door asbestbesmetting. En het eind is nog lang niet in zicht. Voor de besmettingsbronnen dan. Voor de slachtoffers van dat hele kleine vezeltje wel natuurlijk.

Eenzaam haasje als zoenoffer
Ik schreef er al eerder over. Dat het vreemd is dat die mooie lijst waarop 30 jaar of zo geleden al een hele rits van kankerverwekkende stoffen stonden vermeld die verboden zouden worden en dat daaruit alleen het asbest het haasje was. Het zoenoffer, zodat de rest buiten schot bleef. De rest zoals lijmkitten, glas- en steenwol en nog zo wat zou er op korte termijn aan gaan. Nooit of nauwelijks meer iets van gehoord. Is ook niet leuk en brengt ook niks op om je daar druk over te maken. De overheid plaatst liever romantische filmpjes over de zegeningen van windmolens op de televisie dan films over mensen die naar lucht happen met een slang in de neus en een spuugbakje op schoot.