Privacy en cookies

Privacy verklaring
Op enkele plaatsen op deze website, onder andere bij een bestelling of het gebruik van het contactformulier,  kan om gegevens worden gevraagd die te herleiden zijn naar individuele personen, zoals een telefoonnummer, e-mail- of postadres. Wij zullen de persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan onze website achterlaat zodanig verwerken en beheren dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd. Uw gegevens worden, behoudens indien dit bij wet is verplicht,  niet aan derden verstrekt. U hebt het recht tot inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens. Gebruik hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u te identificeren.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen door een server en wordt alleen herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens of zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Er bestaan verschillende soorten cookies. Er zijn cookies die het navigeren in de website voor u makkelijker maken door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en (taal-)voorkeuren. Andere cookies houden bij hoe bezoekers de website gebruiken, zodat wij op basis van deze informatie de website kunnen verbeteren.

Wilt u geen cookies accepteren dan kunt u dit altijd in de instellingen van uw browser aangeven. Instructies hoe u de instellingen aanpast vindt u in de meeste browsers via de help-functie in de toolbar. Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten van de website niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

Wij behouden ons het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit privacy en cookie statement. Deze wijzigingen zullen direct na plaatsing  op deze website van kracht zijn.