Geen categorie

PVV wordt ook krokodil


De nertsenhouderij wordt verboden nu de PVV het wetsvoorstel daarvoor ondersteund. In een vraaggesprek met het Argrarisch Dagblad zegt de heer Graus dat de PVV is omgegaan omdat een compensatieregeling volgens een onderzoek van de externe parlementaire advocaat niet nodig is.

Van de indieners van het wetsvoorstel de PvdA en de SP was het afbreken van een stukje Nederlandse economie te verwachten. Deze communisten, met het etiket wij-zijn-geen-communisten-maar-socialisten op hun pet, zijn vanaf hun oprichting bezig om de een na de andere economische vrijheid om zeep te helpen, dan wel onder grote invloed van een steeds maar groeiende overheid te brengen of hoe dan ook bedrijven het land uit te pesten. Ze knabbelen of soms happen ze maar door. De krokodillen vreten de economische vrijheid op, om maar even bij de dieren te blijven. Dit was echter niet te verwachten van de PVV, die toch een vrijheidspartij zou moeten voorstellen. Een eerlijke partij die het algemene belang zou dienen en die zich niet zou moeten laten verleiden om mee te doen met datgene waarvan ze altijd beschuldigd is, namelijk op populistische wijze achter de kiezers aan gaan lopen te vangen. Stomme hoop van ze, want die kiezers waar ze op azen zitten al lekker bij de PvdA en de SP.

Bij NOVA vertelde de heer Graus dat een compensatieregeling voor de nertsenhouders niet nodig was en dat de PVV daarom voor het wetsvoorstel stemde. Hij beroept zich op een onderzoek van de externe parlementaire advocaat. Ja, hij was een geweldige volksvertegenwoordiger dus zou het verbieden van de nertsenhouderij de arme belastingbetaler geen stuiver kosten. En hij was altijd uitgegaan van een compensatieregeling die de Staat hoogsten 20 miljoen zou kosten. Och, het zij hem vergeven hij is ook maar politicus en die zijn niet zo goed in rekenen. En de Grieken en andere landen zoals China zullen hem dankbaar zijn als deze wet er door komt. Want de hele handel wordt dan naar die landen verplaatst. Jammer dat de heer Graus een slecht geheugen heeft of alleen maar de bruikbare delen uit een onderzoek citeert. In een artikel van AgriHolland lezen we gelukkig wel wat deze advocaat zegt en dat is heel iets anders:

Hij is van oordeel dat een wettelijk verbod toelaatbaar is, mits de overgangsperiode de sector een reƫle mogelijkheid biedt om de door de nertsenhouders gedane investeringen terug te verdienen. De vraag of dat het geval is laat de parlementair advocaat onbeantwoord. Maar als niet aan deze voorwaarde is voldaan acht hij het voorgenomen verbod een ongeoorloofde inbreuk op het verdragsrechtelijk beschermde eigendomsrecht.

De advocaat geeft aan de geachte afgevaardigden dus nog een flinke waarschuwing mee, maar politici plukken altijd de leuke woorden uit een rapport. En het is natuurlijk verkiezingstijd. Een compensatieregeling is dus eigenlijk wel nodig zou je zeggen, als je geen politicus was. Nou, dan maak de borst maar nat want eerdere onderzoeken wijzen uit dat een compensatieregeling met de gedupeerde nertsenhouders de belastingbetaler een half tot een miljard zou kosten. Uit ervaringen met de begrotingen van de afgelopen jaren zouden we kunnen vrezen dat dit wel eens een factortje of tien hoger zou kunnen zijn. Jammer voor de PVV dat ze nu opeens ook krokodil zijn geworden en alles doen voor de kijkcijfers.