AsielzoekersleedJankverhalen

Radboud Universiteit krijgt dependance Reis- en Verblijfstechniek op Heumensoord

Op de School Voor Vluchtelingen, een dependance van de Radboud Universiteit van Nijmegen, die momenteel in Heumensoord gebouwd wordt, hopen dit jaar nog 5000 buitenlandse studenten hun diploma Reis- en Verblijfskunde te halen. Het diploma geeft ze het recht om als zelfstandig dobberman werkzaam te zijn voor overheden die een vluchtelingenprobleem op wensen te zetten.

Vluchtelingentekort
Oorspronkelijk was het de bedoeling om deze zware opleiding, die te vergelijken is met een studie aan InHolland of de Radboud Universiteit in Nijmegen, in het oorsprongsland van de student te geven. Maar door het enorme tekort aan vluchtelingen in geheel Europa is besloten om de studenten uit te nodigen de studie hier te volgen. Om de studenten in een vertrouwde omgeving te plaatsen komt de school op Heumensoord te staan waar alleen maar neurochirurgen, neutrinodeeltjesversnellers en hoogleraren reis- en verblijfskunde wonen.

Scandeerleer
Naast de vakken drama en mimiek, om zorgvuldig het vreselijke lijden over te kunnen brengen en trigonometrie, om secuur de vlieg op de neus te kunnen plaatsen zijn er ook vakken als materiaal- en levensmiddelenkennis, om inferieure goederen te kunnen weigeren en gezondheidszorg, om gecontamineerde toiletbrillen te herkennen en dus naast de pot te doneren. Er wordt veel ruimte voor creativiteit gelaten tijdens de vakken reclame, zang en advies waarbij spandoeken worden gemaakt en adviezen worden gescandeerd.

Overheidspersoneel is op pad gestuurd om overal ter wereld de studenten voor dit geweldige initiatief van de PvdA, GroenLinks, de VVD en Zoobouw International te werven.