Geen categorie

Resistance is futile -The Borg-


Er wordt nogal wat afgepiept in de Atlantische Gebieden nu andere culturen de zaak dreigen over te nemen. Voor- en tegenstanders buitelen over elkaar heen waarbij iedereen overtuigd is van het eigen gelijk. Bij alle betrokken culturen wordt de bevolking bijgewerkt om maar een goed en blijvend zelfbeeld te houden. De desinformatie-industrie heeft het nog nooit zo druk gehad als in deze onzekere tijden. Op vruchtbare bodem wordt het vijandsbeeld over en weer opgebouwd. We zien filmpjes en foto’s van afschuwelijke martelingen die begaan worden door decadente strijders voor hoogstaande normen en waarden van de ene cultuur. We horen over oorlogshandelingen die meer burger slachtoffers opleveren dan alle voorgaande Wereldoorlogen bij elkaar. We krijgen informatie over onthoofding of steniging van kleine meisjes en over zelfmoordterroristen. En we lezen over mensen uit Afrika die naar het westelijke paradijs gelokt worden door piraat te worden.

Maar we kunnen het net zo goed allemaal niet lezen, horen of zien. In het grote geheel zijn al deze gebeurtenissen slechts futiliteiten. De desinformatie-industrie zal er voor zorgen dat er in de komende jaren in alle culturen die tegenover elkaar staan miljoenen slachtoffers zullen vallen. Maar dat is te weinig om de ontwikkeling tegen te houden. Want de evolutie van de maatschappij gaat gewoon onverdroten haar eigen weg en trekt zich geen fluit aan van welke normen en waarden dan ook. Door de gigantische overbevolking van de aarde is het onafwendbaar. We gaan naar de enig denkbare natuurlijke organisatievorm voor grote populaties; De bijenstaat van de Borg. En gelukkig zijn dan alle culturen één, vrijheid bestaat niet meer en goden zijn overbodig. En gelijkheid is een lachwekkend begrip uit de donkere tijd van een decadente vroegere samenleving. Resistance is futile.