Politiek

Scheiding tussen Kerk en Staat?

scheiding kerk en staat

In de loop der tijden is deze wet in onbruik geraakt als niet meer passend in de moderne tijd. En terecht. Want als we een van de oudbakken artikelen in deze aftandse wet nader bekijken lezen we daar iets over “Scheiding van Kerk en Staat”.

Volgens http://nl.wiktionary.org/wiki/kerk heeft het woord Kerk hier alleen maar betrekking op de christelijke kerk in al haar verschijningsvormen. De wet spreekt hier niet over alle andere religies, godsdiensten en what-ever-overtuigingen. Scheiding van Staat met bijvoorbeeld het socialisme, communisme, fascisme of misschien zelfs islamisme of atheisme, om er eens een paar te noemen, is kennelijk niet de bedoeling geweest.

De christenen worden hierdoor dus duidelijk gediscrimineerd ten opzichte van alle anderen. Ik kan me dus best voorstellen dat Rouvoet af en toe herrie schopt of dat Balkenende eens plagerig zegt dat de overheid niet zonder het geloof kan functioneren, zodat iemand eens een keer op de gedachte komt om die wet even aan te passen. Voorlopig is er geen hond die dit op zich neemt.

Want stel je voor dat de wet veranderd wordt in “Scheiding tussen Staat en religie, overtuiging hoe ook genaamd en wat dan ook”? En dat we daardoor een echte ongebonden overheid zouden krijgen. De bedenkers van onze Grondwet hadden in elk geval een vooruitziende blik.