Schoenlapper blijf bij je feest!

Afgenomen sokken

Er is nu een inmiddels zeer bekende burgervader van een zeer bekende hoofdstad, die lid is van een zeer bekende bijna overleden politieke partij die mij een inmiddels zeer bekende medelijdende glimlach heeft bezorgd. En niet zo maar een. Nee, een glimlacht die je niet kunt bedwingen omdat je zeer ontroerd bent en diep in je hart geraakt. Zo’n glimlach die veroorzaakt wordt omdat je dezelfde grimassen uithaalt met je poepertje dat van plaatsvervangende schaamte zichzelf maar dichtglimlacht.

De laatste uitzonderlijk oplossing voor alle problemen werd door de bekendste burgerschoenlapper bekend gemaakt. De aanmijnlaarslapper was speciaal hiervoor van het jaarlijkse pappenennathoudenfeest dat een jaar duurt naar buiten gekomen.

„We moeten desnoods hun gympen afpakken. Criminelen laten zien en voelen dat we het niet langer pikken en het signaal afgeven dat misdaad niet loont.”

Het hele internet is nu stilgevallen dus alle poepertjes zijn waarschijnlijk ook dichtgeglimlacht. Verbijsterd en met stomheid geslagen door de eenvoudige en toch zeer slagvaardige oplossing die even door zo’n verlichte schoenlapper wordt aangedragen. Daar had niemand aan gedacht en niemand kon dit zien aankomen. Er moeten wel hooggeleerde adviesgroepen achter hebben gezeten die gelukkig voor de criminelen nooit verder kijken dan hun eigen feest.