Geen categorie

Slikken kreng!


Over een paar weken is het afgelopen met het biologisch kweken van kruiden en groente op de manier zoals u dacht dat goed en gezond was. Afgelopen met het bemesten van uw achtertuintje met gratis koeiestrond van de boerderij. Geen sla en aardbeien meer uit uw kweekkasje op het balkon en zeker geen stekjes van gezonde plantjes meer ruilen met uw buurvrouw. Want u bent domweg te dom en brengt uzelf en uw naaste enorme schade toe door uw geklungel. Voordat ik ’t vergeet. Het is ook afgelopen met dat zogenaamde gezonde eitje van uw eigen scharrelkippetjes. En uw konijnen zullen blij zijn en eindelijk rust hebben als Kerstmis straks weer nadert.

Een en ander is te danken aan die geweldige organisatie, de Verenigde Naties, die werd opgericht om de mensheid te geselen, als catering service voor de leden en als uitzendburo voor te ver omhooggevallen politici. In het Engels is dit de UN, de Useless Nations.

Maar ze doen jammer genoeg natuurlijk nog meer. Want alleen maar gezellig lintjes doorknippen of Resoluties, waar niemand zich vervolgens aan stoorde, te laten bedenken door hun, naar schatting, ruim 20 miljoen medewerkers, verspreid over duizenden sub- en sub-sub-organisaties, was te weinig. Dus kwam er in 1962 al een nieuw plan dat bedacht en gefinancierd werd door de gigantische chemische en farmaceutische industrie. Een geweldig idee zou je kunnen zeggen maar is dit wel zo?

De VN is niet in staat zelf wat interessants aan hun bestaan toe te voegen dus zijn ze afhankelijk van anderen, bij voorkeur van hun subsidieverstrekkers. Als een plan afkomstig is van de VN lijkt ’t er op dat het voor het welzijn van alle aardbewoners is bedoeld en dus zeer menslievend moet zijn. En dat is zo, maar dan anders. De Codex Alimentarius c.s. is bedoeld voor de regulering voor de duur van het bestaan van al wat leeft. Dus van planten, dieren en mensen.

Maar niet van dingen, zoals door wegwerpmensen in bijvoorbeeld Bangladesh met hun met zware giftige metalen geverfde stoffen. Want de weldoeners die de VN via een omweg financieren en de prachtigste plannen aandragen moeten natuurlijk wel hun troep kwijt. En deze afvalprobleempjes worden dan weer in kaart gebracht door een andere concurrerende club van de VN, de Wereld Gezondheids Organisatie. Iets met Milieu, maar dat heeft kennelijk niks met de voedselketen van de mens te maken.

Dus komen ze zoals altijd met een briljant plan. Ze gaan zoals je zou verwachten niet de doodstraf zetten op het storten van rotzooi in het milieu want dan drogen de subsidies van hun vriendjes op. Nee, ze weten wat echt goed voor ons is en dus werd de Codex Alimentarius maar weer eens van stal gehaald. Om er voor te zorgen dat voedingswaren slechts 0,00019% kwik mogen bevatten en niet zoals die rommel uit uw eigen kweekkasje 0,00021%. Maar volgens WC-eend kiest voor WC-eend is dat spul helemaal niet gevaarlijk maar regels zijn regels en als ze er niet zijn worden ze gemaakt.

Het hele briljante plan is uitgedokterd door de bio-manipulatie-industrie. Gigantische bedrijven die gaan over de verzorging van de wieg tot het graf van planten, dieren en mensen en zelfs van daarvoor en daarna. Dus vanaf nu zult u braaf alles moeten slikken wat de overheid u voorschrijft. Slikken kreng!