Geen categorie

Sorry voor beginners


Bos wil dat bankiers spijt betuigen. Dit zegt hij in Het Financieele Dagblad. “In Japan heeft het in de crisis van de jaren negentig lang geduurd voordat de bankiers spijt betuigden en dat heeft het herstel geen goed gedaan”. Bos wijst naar de hoorzittingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk waarbij bankiers kritisch aan de tand werden gevoeld. ‘Daar klonk toch wat duidelijker een sorry dan bij een vergelijkbare sessie eerder in Nederland’, stelt de bewindsman.

Ongemeende spijt mag ook maar wordt begrensd. “Natuurlijk weet ik dat in Engeland ook pr-motieven meespeelden bij de spijtbetuigingen van bankiers. Daar heb ik begrip voor mits er ook een deel gemeende spijt bij zit”.

Minder dan 4,2% gemeende spijt wordt mogelijk niet getolereerd. Om het exacte spijtpercentage te bepalen zal spoedig een Commissie Vaststelling Spijtpercentage worden ingesteld. De commissie zal het nog moeilijk krijgen omdat het spijtgehalte bij het betuigen van spijt objectief nauwelijks kan worden vastgesteld. In de wandelgangen worden al ongevraagde adviezen aangedragen die gaan van haren afknippen of iets op papier zetten en laten ondertekenen tot pink afsnijden. Dat laatste was overigens moeilijk te verstaan.