Politiek

Speeltjes voor oorlog en liefde


Vreemd dat de populaire speeltjes van mannen en vrouwen veel gelijkenis vertonen. Zo hebben de liefdesspeeltjes van de dames vaak dezelfde vorm als de oorlogsspeeltjes van de mannen. In beide gevallen is de vorm afgeleid van het mannelijke geslachtsdeel, de falluslook. Waren er in het duistere verleden al denktanks? Mannen en vrouwen die nadachten over andere toepassingen van reeds aanwezige producten en over het gebruiken van andere of nog uit te vinden materialen? Zijn de liefdesspeeltjes uitgevogeld in verband met de vrijheidsdrang van de vrouwen en als vervanging van de reeds toen optredende machteloze krachteloosheid van de mannen? En zijn de oorlogsspeeltjes uitgedokterd om diezelfde krachteloosheid bij het slechten van geschillen te vervangen? Waar is de tijd gebleven dat je gewoon je lief van keuze bij de haren kon pakken en even kon tonen wie de baas was? En de tijd waarin je gewoon door even tegen een struik te pissen je gebied kon afbakenen? En dat dit door iedereen nog gerespecteerd werd ook!