Asbestleed

Trillingen van windmolens maken asbestvezels los en blazen ze je longen in

windturbines met asbest
Foto door Jack Williams via Pexels

Als asbest maar in cement zit opgesloten is er niets aan de hand. We kunnen dan allemaal gewoon doorlopen mensen, niets aan de hand. Ook de volksgezondheid is dan op geen enkel moment in gevaar geweest. Maar dat is nu afgelopen.

Scharrelkippenrelatie
Het zijn niet alleen de windmolens die ik jullie in de titel van dit stukje beloofde. Ook ventilatoren en eigenlijk alles wat trilt en voor geluidshinder zorgt zijn de daders, de onverlaten die er voor zorgen dat asbestvezeltjes uit hun gebondenheid worden verlost. Want, zoals wij, de aan asbest blootgestelden, allemaal wel weten is, dat de ene gebondenheid de andere niet is. Een beetje zoals in een relatie, je hebt vaste verkering of een vrije scharrelkip.

80-Jarige relatie
Asbestvezeltjes die in een echte gebondenheid zitten vieren hun 80-jarige relatie wel. Zoals het asbest dat in gesmolten lava wordt gestort. Maar alle mengstoffen die wat losser van structuur zijn en sneller verweren, worden door blootstelling aan het milieu op den duur bros en vallen uit elkaar. Dat gebeurt niet zomaar, daar heb je invloeden van buitenaf voor nodig. En terwijl we er na 60 jaar lulkoekverhalen over de ongevaarlijkheid van gebonden asbest verteld te hebben met tegenzin achter komen dat er ook zoiets als verwering is, zal het nog wel dezelfde tijd nodig hebben om er achter te komken dat er nog meer invloeden zijn. Trillingen door windmolens, turbines en mechanisch ventilerende stofzuigers bijvoorbeeld.

Vezelvrijstelling
Om de mate van gebondenheid van asbest in de bindende stof te onderzoeken wordt er ook gebruik gemaakt van trillingen. Stukjes van de te onderzoeken stof worden een korte periode ultrasonoor getrild in een bakje water waarin de vrijgekomen deeltjes kunnen bezinken want als je ze boven water zou trillen vlogen ze meteen je longen in.

Ik citeer even wat uit een artikel van de Belgische overheid ( link kapot) :

De methode heeft als doel de vezelvrijstelling van asbest uit afvalstoffen te simuleren die toelaat de hechtgebondenheid van het materiaal te beoordelen. Het te onderzoeken materiaal (met of zonder verkleining door breken), met een deeltjesgrootte ± 10 mm, wordt in suspensie gebracht en gedurende een korte periode getrild in een ultrasone bad. Hierdoor worden de vezels los getrild uit hun ‘losse’ matrix. Door middel van bezinking in water en het afpipetteren van de bovenste waterlaag wordt het potentieel vrij gesteld vezelstof kwantitatief gescheiden van de grove granulaat deeltjes. Het kort ultrasoon trillen heeft enkel een invloed op de binding tussen de vezels en de matrix en niet zo zeer tussen de vezels onderling.

Om de fibrillen uit de chrysotiel vezel te trillen moet een langere periode worden getrild. Bij het kort trillen zullen de vezels die “slecht” gebonden zijn met de matrix (te wijten aan verwering, thermische blootstelling, zure blootstelling enz.) vrij komen. Dit kan als een maximale “worst case” situatie worden beschouwd van vezelsvrijstelling in water. De verhouding van de vrijgekomen vezelfractie op de hoeveelheid aanwezige vezels (oorspronkelijke asbestinhoud) in het afvalmateriaal, geeft een indicatie van de “vrije” vezelfractie (procentuele vrijgestelde vezelmassa). Op basis van de resultaten van de vezelvrijstellingstest (mate van ‘los’ gebonden vezels) kan een beoordeling gedaan worden van de mate van hechtgebondenheid van de afvalstof.

De muren van Jericho
Dus door deze onderzoeksmethode wordt aangetoond dat gebonden asbest niet zo gebonden is als werd aangenomen. Bij het onderzoek wordt gesproken over ‘een korte periode’ dat er getrild wordt. Is dat 1 uur of 1 week? Zou door het trillen van een plaat asbesthoudend Internit in de spouwmuur van mijn toenmalige woning gedurende een periode van 30 jaar ook niet wat van die gebondenheid loslaten? Het trillen van die plaat wordt niet alleen veroorzaakt door de dakventilatoren en mechanische ventilaties in Het Orgelhuis maar ook van al die boosdoeners uit de hele Orgelbuurt. En wat te denken van het laagfrequent geluid? Van ventilatoren en windmolens die de hele buurt aan het trillen brengen en de dodelijke asbestvezels bevrijden uit hun relatie? Ik weet me nog te herinneren dat ze vroeger met dat geluid alle muren van Jericho in puin lieten storten.

Een gedachte over “Trillingen van windmolens maken asbestvezels los en blazen ze je longen in

Reacties zijn gesloten.