Dierenleed

Varkens vrezen de varkensgriep

Nu de zwijnenvloedgriep voor de mensheid jammer genoeg is geschorst, heeft de spuiten en slikken industrie in de varkens een nieuwe doelgroep gevonden. Die varkens zijn nu nog volledig onkundig van het grote onheil dat ze te wachten staat. Maar niet lang en de redding is nabij. (linkje is dood)

Om te voorkomen dat wereldwijd onder die arme onwetende varkens paniek uitbreekt, wordt er door het Ministerie van Volpompen en onder druk van de Wereld Gezondheids Organisatie wederom een voorlichtingscampagne opgezet. En dat niet alleen. De bekende spreekpoppetjes die altijd op televisie te horen en te zien zijn als er wat geslikt of gespoten moet worden, doen nu ook weer mee.

De eerder door het Rijk aangeschafte 34 miljoen zwijnenvloedvaccins ten bedrage van 700 miljoen Eurotjes, komen nu goed van pas en zullen voor de verplichte inenting van alle varkens in Nederland gebruikt worden. Door het enorme aantal varkens die er in Nederland gehouden worden is de momentele voorraad niet helemaal toereikend.

Maar de verwachting is, dat het aantal noodslachtingen toe zullen nemen, zodat dit probleem dus ook is opgelost. Varkens die overleden zijn aan de zwiijnenvloedgriep kunnen, mits goed gesudderd, best gegeten worden.

In de voorlichtingscampagne van de overheid zullen de varkens worden aangeraden om te niezen in hun oksel en om bekkapjes te dragen. Ook het telkens na het wroeten wassen van de poten wordt verplicht gesteld. De varkenshouders moeten hierop toezien en dagelijks over de voortgang rapporteren. Hiervoor heeft de overheid inmiddels een website in het leven geroepen.