Geschiedenis

Vaticaan verplaatst naar Den Haag


Omdat Den Haag nu de belangrijkste stad ter wereld aan het worden is zal het Vaticaan de Heilige Stoel aldaar opheffen en overbrengen naar Den Haag. Dit is gisteren besloten door het 16e Consilie dat gehouden werd in Rio de Janeiro. De voorzitter van dit consilie, de Colombiaanse kardinaal Dario Castrillon Hoyos is samen met onder andere de Duitse aartsbisschop Robert Zollitsch en pater Federico Lombardi, de directeur van de persdienst van het Vaticaan, initiatiefnemer van dit Consilie geweest. Er is onder meer ook besloten om De Holocaust nu in de Kerkelijke Leer als officieel dogma op te nemen en een einde te maken aan de verschillende lezingen over deze gruwelijke gebeurtenis. Kennelijk wil men hiermee toenadering zoeken tot het Jodendom. Ook de Maria verering gaat op termijn verdwijnen en zal plaats maken voor die van Magdalena die tenslotte de vrouw van Jesus was. Er zal ook worden gestreefd naar het inzetten van meer nederlandse Pausen. Een van de kanshebbers lijkt Dr. Antoine Bodart te zijn omdat hij heel goed de weg weet in Medialand en dat is een kwaliteit die de Kerk nodig heeft voor de toekomst. Het bestuur van de Protestantse Kerk in Nederland
heeft al laten weten zeer geinteresseerd te zijn in deze ontwikkeling en staat open voor een fusie met de katholieke kerk.