Normen en Waarden

Verbod op slissen, fluiten en fluimen

Honderdduizenden vaderlanders zullen een ontheffing moeten aanvragen nu het fluit-, sis-, slis, gorgel- en fluimverbod binnenkort van kracht wordt. Dit verbod geldt voorlopig uitsluitend voor mannen. Er is een uitzondering ingebouwd die de mannen met scheefstaande tanden, waardoor ze slissend door het leven gaan, met een verdikt neustussenschot waardoor ze de hele tijd neusfluiten en met een overmatige slijmproductie waardoor ze voortdurend met consumptie praten, vrijstelt. Er moet wel een ontheffing worden aangevraagd op basis van een soort WAO-keuring.

Door het gelijkheidsbeginsel dat in onze wijhebbenallemaaleensnikkel  maatschappij geldt, zijn vrouwen voorlopig nog vrijgesteld van dit verbod omdat deze groep nog het recht heeft om op hetzelfde niveau van de mannen te komen. Ze zullen dus nog een hele inhaalslag te maken hebben.

De bekeuring op fluiten van € 95,- per fluit kan slechts ontgaan worden door het fluiten van een bekende song die op de fluitlijst voorkomt. In dat geval echter wordt er een factuur uitgereikt van de Buma/Stemra vanwege het in de openbare ruimte ten gehore brengen van een van de meesterwerken van de al dan niet aangesloten kunstenmakers. Het fluiten van een stukje Casa Rosso van Berdien Stenberg kost al gauw € 0,13. Dus dat scheelt een heleboel. Maar nu Berdien toevallig ook iets met en in de politiek doet valt dit gefluit onder haar verkiezingsprogramma en is het dus nog gratis.

Of het allemaal doorgaat is nog de vraag. De FNV Bouwlotgenoten heeft samen met Doeple Fluimstra van Nederland Benoemt, Bouwt en Fluit een protestmanifestatie in het vooruitzicht gesteld. Tijdens deze manifestatie zullen er zoals altijd weer fluitjes worden uitgedeeld.

Ook van de andere kant komen er protesten. Zo heeft de Vereniging van Stomme Fluiten aangekondigd een stille tocht te gaan houden. En om voor voldoende bekeuringen te zorgen worden er op proef vanaf maandag lekkere agentes als lokfluitster ingezet.

Fluit-, sis-, slis-, spuug- en gorgelverbod:
http://www.spitsnieuws.nl/archives/provinciaal/2010/02/fluit_en_sisverbod_in_rotterda.html

Vereniging Stomme Fluiten:
http://www.spitsnieuws.nl/archives/raar/2010/02/vrouwen_boos_over_vvdmodel.html

Lokfluitsters:
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/259232/Leefbaar-Rotterdam-sissen-naar-vrouwen-verbieden.htm