Jankverhalen

Vriesverkrachting

Het lacherig en ouwehoerderig in een lichaamsopening van een 14 jarige jassen van een bevroren frikadel kan niet als verkrachting worden aangemerkt. Vooral dat lacherige en loltrappende aspect is essentieel. Nog belangrijker is het als er sprake is van een weddenschap en iets met ‘wie A zegt moet ook B zeggen’, dan mag alles.

Als je er echter serieus bij kijkt ga je wel de nor in. Het komt hier op neer dat het in de kont proppen van een bevroren frikadel bij jongens of meisjes van 14 een normale handeling is die bij de pleziertjes van die leeftijd horen. En dan moet je niet gaan ouwehoeren over normen en waarden want die heeft de arme jeugd al heel lang niet meer. Dat hebben ze van hun ouders geerfd en van het televisiespelletje ‘doet ie het of doet ie het niet’.

Terecht dus dat Femke van de Groenmutsen de volgende vragen stelde aan de Minister die over Propveiligheid en Frikadellen gaat.

1. Is het de Minister bekend dat er in toenemende mate bevroren frikadellen in lichaamsopeningen worden gestopt? Zo nee, waarom niet?

2. Zo ja, zijn de gebruikte frikadellen volgens de EU Richtlijnen genormeerd en wat is de voorgeschreven maat in centimeters;

3. Wat is de veilige inbrengstemperatuur bij de handeling en hoeveel temperatuurverlies dient er vervolgens op te treden alvorens tot ontneming over te gaan?

4. Worden er omgevingsbeschermende maatregelen zoals het gebruik van glijmiddel, bijvoorbeeld mayo, toegepast? Zo nee, waarom niet?

5. Is de onderhavige inpropmethode mogelijk een voorbereiding op de gangbare ‘bruine arm methode’ zoals toegepast door Ons?

6. Brengt het veelvuldig in lichaamsopeningen proppen van bevroren frikadellen, die mogelijk vervolgens elders geconsumeerd worden, de volksgezondheid in gevaar? Zo ja, wat denkt de Minister daar tegen te gaan doen?

7. Is de Minister bekend met de Wet Gelijke Behandeling en zo ja, is de Minister het met Ons eens dat elke Nederlander hierdoor de plicht heeft om dagelijks een bevroren frikadel in zijn of haar lichaamsopening toe te laten?

Bron: Lucas was hier