Volksmennerij

Vrijheid van Meningsuiter moet voortaan het Woordenboek van de Nederlandse Staat gebruiken

De Vrijheid van Meningsuiting zit tegenwoordig klem tussen de strafbaarheid van discrimineren en de toon van het debat plus nog wat andere spitsvondigheden zoals smaad, belediging of bedreiging en oproepen tot haat, om er maar een paar te noemen.

Allemaal zaken die er met de haren zijn bijgesleept om de liefhebber van het Vrije Woord de bek dicht te timmeren, want anders. Om de vrije woordgebruikers te verplichten om hun uitingen te nuanceren waarbij uitsluitend gebruik mag worden gemaakt van woorden en uitdrukkingen die in het officiƫle en van rijkswege goedgekeurde Woordenboek der Nederlandse Staat zijn opgesomd en gedefinieerd.

Het is niet ver meer dat de burger, die oproept tot, of alleen maar vraagt om minder, minder, minder mogelijk kankerverwekkende rubberkorrels op het voetbalveldje van de kinderen, naar het gerecht wordt gesleept en 5000 Euro boete krijgt van rechters die ook creatief van hun persoonlijke recht op de Vrijheid van Meningsuiting gebruik maken.

En dat mag want een Rechter is onafhankelijk en daarom zouden de mensen met hun menselijke trekjes moeten worden vervangen door een Rechtspreekrobot zonder last, ruggespraak of welke voorkeur dan ook.

Een Rechter dus die gewoon tegen de eisers zegt: wat een gelul, mensen hebben het recht om alles te denken en overal een mening over te hebben en dat te uiten op de manier die ze zelf juist vinden. Ieder naar zijn of haar kunnen en kennen maar vooral zoals ie gebekt is.