Geen categorieJankverhalen

Wegwijzers


Het ene moment heb je namen van straten, pleinen en bruggen en even later zijn ze weer anders genoemd. Heel erg verwarrend allemaal, vooral voor de toeristen. En daar moeten ze het in Amsterdam toch echt van hebben. Niet voor niks hebben ze de wereldberoemde Wallen nieuw leven uitgeblazen maar ook is er een exacte kopie van de niet minder bekende Gazastrook dwars door de stad gelegd. Althans men is nog druk doende, maar op papier ligt ie er al en dit natuurlijk terzijde.

Na alle in- en afspraakprocedures te hebben doorlopen hebben ze in Amsterdam nu ook van alle Deelraden, Subdeelraden en Subsubdeelraden toestemming gekregen om markante toeristische attracties en gebieden te gaan promoten middels een opvallend nieuw geavanceerd bewegwijzeringssysteem. “Het kan toch niet zo zijn, dat toeristen die wegens de kredietcrisis met verouderde plattegronden rondrijden, hun geliefde doel niet meer weten te vinden”, aldus een zegsvrouw van de Gemeente. Dit wordt beaamd door haar collega, “ja, dat kan en wil ik graag beamen”.

Omdat dit project geheel volgens de EU-regels moest worden aanbesteed is de opdracht binnengehaald door een internationaal consortium uit Turkije.

De uitvoering geschiedt zoals gebruikelijk niet in meerdere fasen maar het project wordt in één keer zonder onderbreking uitgevoerd. De collega van de eerder genoemde zegsdame “Ja, dat kan ik beamen want vergeet niet dat wij als Gemeentebestuur van Amsterdam ruime ervaringen hebben opgedaan met eerdere grootscheepse projecten”.

Bij gebrek aan oppositie hebben enkele raadsleden formele tegenwerpingen ingediend om de bespreekbaarheid van het plan te optimaliseren en de bijbehorende democratische besluitvorm te waarborgen. Een van de tegenwerpingen was, dat het systeem wel heel erg leek op een reeds voorhanden en dus mogelijk reeds eerder geplaatst systeem. Dit kreeg geen enkele kans en werd derhalve verworpen “omdat welliswaar het nieuwe systeem op onderdelen wel wat weg gehad zou kunnen hebben van het vermeende reeds aanwezige, het toch geheel anders is, omdat het, gezien maatvoering en het gebruik van materialen en de beoogde doelgroep absoluut niet te vergelijken is”.