Geen categorie

Winterhoofddek wordt verplicht

Alle doeken en ook alle woorden die het woord “doek” bevatten, worden per 1 januari a.s. verboden en dus is het Winterhoofddek, welke uiteraard niet meer van doek wordt gemaakt maar van de mooie wol van onze nationale schapen, razend populair aan het worden. En dat is een geweldige vooruitgang in de strijd om de hoofddoek en voor onze economie. Voor de zomerperiode komt er het zogenaamde Zomerhoofddek.

Ieder mens heeft het recht om zijn of haar hoofd te bedekken als dit tot gevoelens van afkeer bij zichzelf of bij de medemens kan leiden. Bijvoorbeeld omdat iemand heel erg lelijke haren heeft of dat de kleurspoeling te ver is uitgegroeid. Maar ook omdat er vieze zweren of etterbulten zichtbaar zouden kunnen worden. Het zijn allemaal begrijpelijke redenen om het hoofd te bedekken en dat zou iedereen voor zichzelf moeten uitmaken. Dus ook in Nederland, waar politici gelukkig uitmaken wat iedereen er van vindt.

In Nederland is iedereen gelijk en om wildgroei uit te bannen heeft het Parlement nu bepaald dat, gezien en gehoord de beraadslagingen in de wandelgangen en de rookvrije kroegen, iedereen die in Nederland verblijft, verplicht is om in de openbare ruimte het winter- of zomerhoofddek te dragen. Een van de overwegingen was dat het merendeel van de Nederlandse bevolking toch al een hoofdbedekking droeg en dat ’t allemaal wel erg onoverzichtelijk werd.

Zo worden er bijvoorbeeld petjes achterstevoren gedragen. En baretten door de soldaten, de pet die ons allemaal past door de agenten, bivakmutsen door overvallers van sigarenzaken, mijters door bisschoppen en Sinterklaas. Bouwvakkers die een helm dragen, nonnen, vrouwen die naar de Kerk gingen. Te veel om op te noemen en een reusachtige ongewenste verscheidenheid.

Dat gedoe is nu dus gelukkig afgelopen en in 2010 wordt tevens het dragen van uniforme kleding in de openbare ruimte ingevoerd. Grijze uniformen voor ambtenaren, rode voor uitkeringsgerechtigden en blauwe voor werklieden is voor 2014 verplicht gesteld. In EU-verband wordt momenteel onderzocht wanneer het verplicht dragen van dezelfde horloges en sieraden en het rijden op dezelfde fiets en in dezelfde auto kan worden ingevoerd. De kans is echter groot dat het dragen van horloges en sieraden in de openbare ruimte helemaal verboden wordt.