Geen categorie

Ze lopen met molentjes

Hele hoop gedoe altijd over die windmolerij. Jarenlang wordt er door het volkje dat een klap van de wieken heeft gehad en dus denkt dat je van de wind kunt leven herrie gemaakt omdat ze hun zin niet snel genoeg krijgen. Overal waar maar een zuchtje wind te verwachten is willen ze duizenden windmolens bouwen om wind te malen en miljarden vogels te klutsen.

Het kan nu afgelopen zijn met die luchtfietserij als alle gelovigen van de windreligie nu eens zelf het goede voorbeeld zouden geven en een persoonlijke luchtfiets aanschaffen. Dan kunnen ze door zelf eens wat te doen en flink te bewegen het hele energieprobleem in een klap oplossen.


Dandelion from Mary Huang on Vimeo.
Dandelion is a wearable that captures energy from wind and human movement. It is a structure of miniature windmills that embraces the wearer. It is fashion that creates an interface between nature, technology, and people.

When walking or standing outside on a windy day, the windmills turn. Small individual power generating circuits transfer the rotational energy into usable voltage. In this prototype, the power generated turns on white LEDs, but the energy could be used to power mobile devices or stored for later use.