Geen categorie

Zondebokken


Om niet zelf de schuld van verfoeilijke of strafbare handelingen te krijgen kan gebruik worden gemaakt van een stroman, katvanger of zondebok. De heersers in de Middeleeuwen bijvoorbeeld gebruikten hiervoor joodse gelduitleners. Dit kun je zien als een soort banken. De gelduitleners moesten van de heersers een hoge rente rekenen van bijvoorbeeld 12% waarvan ze een zeer klein gedeelte voor bewezen diensten, meestal niet meer dan 1%, mochten houden. Als dan om wat voor reden ook de pleuris uitbrak, kregen de joden, en vaak niet alleen de gelduitleners, van al dit gedoe de schuld. Ze werden gevierendeeld of verbrand en de heersers bleven buiten schot en stonden tevens bij de brandstapel hun afschuw uit te schreeuwen voor de gedragingen van de boef. Een zeer gevaarlijk beroep dus, maar soms ook lucratief. Uit deze gelduitleners zijn bijvoorbeeld de Rothschilds en dus de moderne banken voortgekomen. De nieuwe katvangers dus.Het gebruik van zondebokken komt in veel vormen voor. Te denken valt aan drugsdealers die gebruik maken van runners of bolletjesslikkers. De failliete man die zijn zaak op naam voert van zijn vriendin. De zakenman die een BV gebruikt in een belastingparadijs. De fabrikant die, om geen gedoe met zijn dealers te krijgen, een deel van zijn productie via een bedrijf verkoop dat officieel niet van hem is maar waarvan ergens diep opgeborgen een geheim eigendomsbewijs oftewel de bekende sideletter bestaat. En natuurlijk de Staat die gebruik maakt van de banken, de politieke partijen, de vakbonden en zo meer.Zo gebruikte de USA haar banken als katvanger bij het uitvoeren van de Community Reinvestment Act, die in 1977 onder de democraat Jimmy Carter werd ingevoerd. Krachtens deze wet is het de banken verboden om hypotheken te weigeren aan mensen die weinig of zelfs geen enkele zekerheid konden bieden voor aflossing en rentebetalingen, zoals bijvoorbeeld inwoners van sloppenwijken. Deze amerikaanse Reinvestment Act is in Nederland in een aangepaste vorm ook ingevoerd onder de naam Nationale Hypotheek Garantie.